In een zoektocht naar structurele oplossingen voor de toenemende energie en armoede problematiek zijn wij een samenwerking aangegaan met Sterk Uit Armoede, LSA bewoners en hun achterban. Met 'structureel’ bedoelen we oplossingen en manieren die langdurig en niet eenmalig uitkomst bieden. Omdat ‘energiearmoede’ geen losstaand fenomeen is van andere vormen van armoede, of armoede in zijn algemeen, hebben wij besloten dit energie en armoede te noemen. Samen zijn we begonnen aan een verkenning die tracht de behoefte van de doelgroep en bestaande ‘best practices’ voor de lange termijn, te beschrijven en te verbinden. Om deze ‘best practices’ (vanuit binnen- en buitenland) te vinden kunnen we uw hulp gebruiken. Het doel van deze enquête is om een beeld te krijgen van de aanpak onder onze leden en te achterhalen wat voor andere goede voorbeelden jullie kennen.