Leden van Het Klimaatverbond hebben een bliksemenquête via e-mail ontvangen over de gevolgen van het huidige (Rijks)beleid voor hun programma’s op het gebied van energie en klimaat.

De uitkomsten zijn de basis voor de acties en activiteiten van Het Klimaatverbond de komende maanden om de afbraak te stoppen en stimulering een stevige plaats te geven, zowel nationaal als Europees. Heeft u behoefte als niet-lid mee te denken? Vul ook de enquête in.