Utrecht heeft een nieuw energieplan: ‘Utrecht: energiek middelpunt van het land’. 165 Utrechters stelden het plan op tijdens het stadsgesprek energie. Het college presenteerde het als ‘energieplan van de stad’ en geeft in een duidingsdocument aan wat hun voorstel is om ermee aan de slag te gaan. Het plan geeft aan welke stappen Utrecht zet om zo snel mogelijk klimaatneutraal te worden. Zo bevat het maatregelen om onafhankelijker te worden van het aardgas en om zonne-energiecentrales te stimuleren in de stad.

Energieplan en duiding

Het energieplan wijst de richting, maar geeft vaak nog geen antwoord op vragen als: hoe gaan we dat doen? Wie pakt dit op en wat is daarvoor nodig? De 165 deelnemers van het stadsgesprek vertrouwen de gemeente een centrale rol toe bij het vertalen van het Energieplan naar concrete acties, samen met de stad. In een duidingsdocument staat hoe de gemeente Utrecht haar uiterste best kan doen om het Energieplan werkelijkheid te maken. Het duidingsdocument wordt ter besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad. Benieuwd hoe het energieplan tot stand kwam? Bekijk het filmpje.

Jamsessie energie: in gesprek met bedrijven en organisaties

Op dinsdag 7 juli bespreekt de gemeente het energieplan met Utrechtse bedrijven en organisaties tijdens een ‘Jamsessie energie’ in Tivoli Vredenburg. De gemeente bespreekt dan welke maatregelen uit het energieplan ze al direct kan oppakken en hoe de gemeente dat gezamenlijk wil doen. Hopelijk ontstaan tijdens deze bijeenkomst allianties rond de verschillende energiethema’s die in het Energieplan zijn benoemd. Dit is de eerste stap naar ‘De Utrechtse energieagenda’s’. Daarin presenteert de gemeente Utrecht de concrete gemeentelijke werkzaamheden en de inzet van middelen die moeten leiden tot een klimaatneutraal Utrecht richting 2030.

Wilt u zich nog aanmelden voor de Jamsessie energie van 7 juli? Laat dit dan weten via utrechtseenergie@utrecht.nl. Dan ontvangt u alsnog een uitnodiging.

Wilt u op de hoogte blijven van de voortgang? Kijk op www.utrecht.nl/energieplan, schrijf u in voor de nieuwsbrief of volg de voortgang op Twitter: @energie030.