Het accommoderen van wonen, werken, winkelen en uitgaan in de stadscentra levert in veel steden knelpunten op voor bereikbaarheid en leefbaarheid. Duurzame stedelijke distributie kan voor een belangrijk deel bijdragen aan de oplossing van deze knelpunten.

In 2012 ondersteunen Connekt, Klimaatverbond Nederland en Natuur & Milieu daarom de 60 grootste gemeenten om ook een duurzaam stedelijk-distributie-plan te maken en zo in aanmerking te komen voor de Lean & Green Award.  Het plan van aanpak bevat de maatregelen die de gemeente neemt met een positief effect op uitstoot, bereikbaarheid, overlast en leefbaarheid over bijvoorbeeld dagrand-distributie, milieuzones en venstertijden. Daarnaast bevat het ook de afspraken die de gemeente maakt met vervoerders, verladers, het MKB en de horeca. In 2010 en 2011 hebben o.a. de gemeenten: Nijmegen, Utrecht, Tilburg, Schiedam,  Amsterdam, Rotterdam en Delft meegedaan met het Lean & Green programma en de 'Lean & Green award' ontvangen.