Hoe ziet jouw duurzame wijk in 2035 eruit? Leerlingen van groep 7 en 8 van basisschool De Wijzer uit Arnhem gingen daar afgelopen donderdag 6 april over in gesprek met wethouder Geert Ritsema, raadslid Paul Kusters en Eugénie Welgraven (Natuurcentrum Arnhem)

De kinderen kwamen met creatieve en uitvoerbare ideeën over hoe wij straks klimaatbestendig wonen, spelen, reizen en naar school gaan. “Kinderen nu zijn straks de volwassenen. Wie beter dan zij kunnen zeggen hoe hun wereld eruit moet zien. Die wereld is groen, duurzaam en vol technologische oplossingen. Sommige leerlingen denken dat zelfs de school er niet meer is. Alles wordt digitaal aangereikt. Dat scheelt veel energie: niemand reist meer heen en weer", aldus raadslid Kusters.

Aanpassing aan en tegengaan van een veranderend klimaat

Energiebesparing en energieopwekkende huizen, elektrische deelauto’s en geen gebruik van aardgas meer. En nog meer groen. Een wijk in de toekomst zal er anders gaan uit zien. En veel van deze veranderingen vinden ze nu al normaal. Wel zijn ze wel benieuwd wie dat allemaal gaat maken en uitvoeren. Het Gelders Energieakkoord, waarin 160 toonaangevende bedrijven, overheden en maatschappelijke organisaties samenwerken, schakelen ook daarom de hulp van kinderen in.

Met tekeningen, collages en woord-elfjes legden de kinderen hun toekomstbeelden en ontwerpen vast. En niet zomaar: een jury zal drie leerlingen uit Arnhem uitkiezen. Zij worden afgevaardigd om de ideeën van de klas uit te werken tot een Gelders Actieplan op het kindercongres van het Gelders Energieakkoord op 10 mei.


Klimaatdeal

Er werd niet alleen over de toekomst gesproken. Er zijn genoeg acties die de leerlingen zelf in gang zetten voor een beter klimaat. In een heuse klimaatdeal werden die acties vastgelegd. “Opvallend veel leerlingen willen hun eigen eetgedrag veranderen, want daar is energie te besparen. Anderen willen korter douchen en/of minder warm. Ik zelf wil graag zoveel mogelijk stenen uit de tuinen verwijderen: groene zones voor koelte en goede wateropvang,” zegt Kusters.

Uit twee groepen hebben we totaal zo’n 100 ideeën opgehaald. De meester en juf leggen samen met de leerlingen nog de laatste hand aan de werkstukken, want die kwamen niet af tijdens de gastles. We hadden gewoon teveel belangrijke dingen te bespreken over ons klimaat, energiegebruik en ons milieu.

Over De jeugdcampagne van het Gelders Energieakkoord

Klimaatverbond Nederland en IVN Gelderland organiseren de jeugdcampagne ”2035; onze toekomst” namens het Gelders Energieakkoord. In alle Gelderse gemeenten worden in de periode 10 februari t/m 15 april gastlessen gegeven door Gelderse politici op basisscholen. Kinderen praten mee in het Gelders Energieakkoord. Uit elke gemeente worden 3-4 kinderen afgevaardigd naar het jeugdcongres. Een spannende en bijzondere dag waarop het kinderactieplan voor Gelderland verder wordt uitgewerkt en gepresenteerd.

Het Gelders Energieakkoord is door ruim 160 toonaangevende bedrijven, overheden en maatschappelijke organisaties in Gelderland ondertekend. Ze vinden elkaar in de gezamenlijke ambitie: Gelderland Energieneutraal in 2050. Ieder op zijn eigen wijze, vanuit zijn eigen organisatie en zijn eigen standpunten en verantwoordelijkheden. Maar met één ambitie: samen werken aan de energietransitie.