Het Leger des Heils organiseert sinds Warme Truiendag 2010 de actie 'Blij dat ik brei voor een ander'. Honderden zelfgebreide truien, wanten en sjaals wisselden sindsdien al van eigenaar. De unieke en met zorg gemaakte kledingstukken werden speciaal gebreid voor daklozen die wel wat warmte kunnen gebruiken. Eén van de honderden Warme Truiendagacties die ter gelegenheid van de verjaardag van het Kyoto-protocol werden georganiseerd, is de actie 'Geef de warmte door' van Alliander.

De afgelopen twee weken werden in het kader van Warme Truiendag op 16 locaties en door 7000 medewerkers van Alliander truien ingezameld. De ingezamelde truien worden in het hele land verspreid door lokale kledingbanken en het Leger des Heils.

Op Greenchoice Warme Truiendag, werden de truien symbolisch overhandigd aan commissioner Marja van Vliet van het Leger des Heils en een van de initiatiefneemsters van 'Blij dat ik brei voor een ander'. De truien die Alliander verzamelde worden uitgedeeld in heel Nederland. Op 7 februari werden de truien 's middags uitgedeeld bij de dagopvang voor dak- en thuislozen van Het Kruispunt in Arnhem en later op de middag in het korpsgebouw in Ede.

Greenchoice Warme Truiendag 2014: bijna 200.000 mensen in actie tegen energieverspilling

Trek een warme trui aan, zet de verwarming lager, bespaar 7% energie per graad en dus 7% CO2 uitstoot en laat aan elkaar zien wat je doet aan energiebesparing. Dat is het idee achter de Warme Truiendag. Bijna 200.000 Nederlanders deden op 7 februari mee aan deze klimaatactie. De Warme Truiendag wordt jaarlijks georganiseerd door het Klimaatverbond (in samenwerking met Greenchoice) ter gelegenheid van de verjaardag van het Kyoto-protocol. Er is heel veel energie te besparen bij het verwarmen van woningen, kantoren en scholen. Daarmee is een hele grote winst te boeken voor het klimaat.

Maar niet alleen voor het klimaat: het geld dat we besparen zouden we kunnen inzetten om bijvoorbeeld het probleem van energiearmoede aan te pakken. Dit is een steeds groter wordend probleem in Nederland. Van energiearmoede is sprake als een huishouden na het betalen van de kosten voor huisvesting en levensonderhoud niet genoeg geld overhoudt voor het betalen van de energierekening.

Door niet alleen op Warme Truiendag, maar gedurende de hele winter de thermostaat één graadje lager te zetten kun je afhankelijk van je woonsituatie, tussen de tien en 170 euro per jaar besparen berekende Milieucentraal. En als alle huishoudens in Nederland mee zouden doen met Warme Truiendag kan er ook in één dag al flink bespaard worden, berekende Milieu Centraal. Een graadje lager op vrijdag 7 februari komt neer op een besparing van zo'n 3,6 miljoen m3 gas: een besparing van 3,2 miljoen euro en 6,4 miljoen kg CO2. Dat is vergelijkbaar met het jaarverbruik aan verwarmingskosten voor maar liefst 2800 huishoudens, vergelijkbaar met alle inwoners van Vlieland, Terschelling en Schiermonnikoog samen.

Er zijn ook nog andere tips om te besparen op stookkosten. In een gemiddelde eengezinswoning waar nog niet gelet wordt op zuinig stoken kan met al deze tips zo'n 600 euro per jaar bespaard worden. Niet alleen huishoudens verspillen veel energie, ook in kantoren winkels en in de industrie kan energie veel slimmer gebruikt worden.

Download hier het persbericht (de foto bij dit bericht kan rechtenvrij gebruikt worden o.v.v. Wendy Bos Fotoproducties, Soest)