Op 12 en 13 februari 2014 organiseert de gemeente Zaanstad, in samenwerking met Alliander en Amsterdam Smart City, het congres LET’S GO: Leiderschap in Energietransitie en GOed bestuur. Graag nodigen wij u uit deel te nemen aan dit congres, dat plaats zal vinden in het Inntel Hotel en het stadhuis van de gemeente Zaanstad. Het congres focust zich op de belangrijkste spelers bij (regionale) energietransitie en de regisserende rol van gemeenten hierbij.

12 februari 2014
Op de eerste congresdag richten wij ons op de stormachtige ontwikkelingen op energiegebied in Nederland. Duurzame business, lokale initiatieven en andere manieren van gebiedsontwikkeling vragen om nieuwe vormen van samenwerking en financiering. Zaanstad en Amsterdam hebben een koploperspositie. Welke rol kan de gemeente innemen, welke stappen kunnen genomen worden en welke toekomstige uitdagingen liggen er? De gemeente deelt haar ervaring en nodigt u uit om actief mee te denken hoe om te gaan met uitdagingen. Ook Alliander gaat als netwerkbedrijf het gesprek aan met grootgebruikers. Dat doen we onder andere in drie workshops: de Energieatlas, Flexibele industriële eindgebruikers en een serious game over Nieuwe samenwerkingsverbanden.

Aan het eind van de conferentiedag hopen we concrete actieplannen samen met u te hebben opgesteld. Een interessante bijeenkomst voor zowel overheden, bedrijven, adviseurs als betrokkenen bij lokale initiatieven.

De dag wordt afgesloten met een informatiemarkt, speed dates en netwerkgesprekken. De markt biedt u de mogelijkheid om u te profileren als interessante partner voor projecten in de energietransitie. Vanuit Europa zijn hiervoor stimuleringsmaatregelen. U kunt ook kijken of er voor u kansen liggen op dit gebied.

13 februari 2014
Donderdag 13 februari richten wij ons op de kennis en ervaringen die zijn opgedaan door de zeven partners van het Europese project e-harbours. Niet alleen de highlights van de projecten met name in Malmö, Antwerpen, Hamburg en Zaanstad passeren de revue. Ook zullen we ons richten op de toekomst: hoe kunnen Europese havensteden elkaar versterken in het slim en duurzaam omgaan met energie. Op donderdag 13 februari is de voertaal Engels.

Meer informatie over het congres is te vinden op www.eharbours.eu.