Amsterdam wil de productie van duurzame elektriciteit uit windenergie fors uitbreiden. Daarom is het belangrijk dat er goede informatie voorhanden is over de kansen en mogelijkheden voor windenergie in en rond de stad. Het Programmabureau Klimaat & Energie van de gemeente Amsterdam heeft deze informatie samengebracht op internet.

De website is bedoeld voor geïnteresseerde burgers en professionals. Ook voor scholieren is de website een handige informatiebron over windenergie. In zes 'hoofdstukken' komen alle relevante aspecten van windenergie in en om de stad aan bod. Zie: www.amsterdam.nl/windenergie.

Alles over molens

Hoe werkt een windmolen? Wat levert windenergie op?

Waarom windenergie?

Waarom is windenergie een kansrijke oplossing?

De energie van Amsterdam

Hoeveel energie gebruikt Amsterdam en welk deel hiervan kan duurzaam worden?

Molens en de stad

Waar is ruimte voor windmolens in en rond de stad?

De toekomst

Waarom worden windmolens steeds groter? Hoe ziet de toekomst van windenergie er uit?

Mensen maken molens

Wind biedt burgers de mogelijkheid om zelf elektriciteit te produceren.

Ook de parallellen met het verleden worden belicht, toen windenergie op grote schaal werd toegepast in Amsterdam.