Op 30 juni is de Lokale Energie Etalage (LEE) gelanceerd. Deze site geeft bestuurders, ambtenaren en lokale politici op een laagdrempelige en inspirerende manier inzicht in energieverbruik, opwekking van duurzame energie en energiebeleid op lokaal niveau van álle 393 gemeenten in Nederland. Hiermee worden ook de lokale bijdragen aan de doelstellingen van het SER energieakkoord zichtbaar gemaakt. Om een zinvolle vergelijking met andere gemeenten te kunnen maken, wordt een analysemodel ontwikkeld om de prestaties van gemeenten in de juiste lokale context te plaatsen.

De website is niet alleen bedoeld voor de gemeente, maar voor álle lokale spelers in de transitie naar een duurzame energievoorziening. De website is in opdracht van het VNG Ondersteuningsprogramma Energie ontwikkeld door Klimaatverbond Nederland, KING, VNG International en Rijkswaterstaat (RWS). Op de site staat informatie verdeelt in vijf thema’s: Wonen, Bedrijven, Maatschappelijk Vastgoed, Duurzame energie en Mobiliteit. De LokaleEnergieEtalage.nl is gebaseerd op drie bronnen:

  • nttReeds bestaande gegevens uit de klimaatmonitor van Rijkswaterstaat www.klimaatmonitor.databank.nl.
  • nttEen vragenlijst die door de projectgroep is ontwikkeld op basis van de reeds bestaande lokale duurzaamheidsmeter. Eind 2014 is deze energie-enquête uitgezet onder alle gemeenten.
  • nttGemeenten wordt niet alleen gevraagd de vragenlijst in te vullen maar ook te verwijzen naar inspirerende lokale iconen waarmee zij de energietransitie willen versnellen.

Voor detailinformatie wordt binnen de energie etalage verwezen naar Waarstaatjegemeente.nl van KING en naar de Klimaatmonitor van RWS-leefomgeving waar vele tientallen indicatoren te vinden zijn.

De betrokken partijen zien in de nationale energieatlas, die op dit moment wordt ontwikkeld o.l.v. de gemeente Amsterdam, een mooie aanvulling. Gemeenten kunnen dan naast de resultaten van de lokale inspanningen ook eenvoudig zien wat de potentie is van de verschillende soorten duurzame energieopwekking. Meer informatie in de ledenbrief van de VNG over ondersteuningsprogramma Energie (20 maart 2014). Deze kunt u hier lezen: https://www.vng.nl/files/vng/brieven/2014/20140320_ledenbrief_ondersteuningsprogramma-energie.pdf

De ontwikkelaars van de site hebben de afgelopen maanden hard gewerkt om de meest relevante en actuele informatie voor de lokale monitoring van het energieakkoord op een zo eenvoudig mogelijke wijze te presenteren in een beta-versie van de site. De komende zomermaanden verzamelen zij feedback van de klimaat- en energieprofessionals van gemeenten om in september de site te presenteren aan heel Nederland tijdens de SER-borgingscommissie. Verreweg de meeste gemeenten hebben de energie-enquête waarop een derde van de Lokale Energie Etalage gebaseerd is, ingevuld. Gemeenten die de energie-enquête nog niet hebben ingevuld, worden gevraagd dit met spoed te doen, zodat ook zij in het najaar de informatie over het gevoerde klimaat- en energiebeleid op de site kunnen zien.