Op 15 november 2013 komt iedereen die betrokken is bij lokale energieopwekking bij elkaar tijdens het Evenement HIER opgewekt in Amersfoort. Initiatieven, VvE’s, gemeenten, corporaties, provincies en serviceverleners komen om te leren, te delen en te ontmoeten. HIER opgewekt is dé ontmoetingsplek voor bevlogen mensen rond deze beweging. Voor lokale overheden wordt een speciaal programma georganiseerd, waarin de rol die de lokale overheid kan spelen centraal staat.

De opzet van HIER opgewekt is interactief. In rond-de-tafel gesprekken kunt u met bestuurders, ambtenaren en initiatieven verkennen hoe uw gemeente, provincie of waterschap deze beweging kan versterken. Praktisch wordt besproken wat dit vraagt van de lokale overheden en van u als bestuurder of ambtenaar. Op de website www.evenementhieropgewekt.nl kunt u op de hoogte blijven van het programma voor de Lokale Overheden met de gespreksleiders van de verschillende tafels.

Tijdens HIER opgewekt wordt door Staatssecretaris Mansveld (Infrastructuur en Milieu) en wethouder Henk Mulder (gemeente Almere) het startsein gegeven van de Green Deal “Duurzaam Almere 2.0”. Een inspirerend initiatief vanuit het gedachtengoed van de Circulaire Economie. Het gebruik van hernieuwbare grondstoffen en lokale duurzame energieproductie komen samen in de energieneutrale nieuwbouwwijk Nobelhorst. Daarnaast worden twee tools gepresenteerd waarmee u handvatten krijgt om uw rol als lokale overheid in deze energieke wereld in te vullen: de handreiking ‘De rol van lokale overheden bij lokale duurzame energie-initiatieven’ en de ‘Routekaart Afvalwaterketen’. VNG-voorzitter Annemarie Jorritsma en klimaatambassadeurs Maarten van Poelgeest (gemeente Amsterdam) en Hennie Roorda (Waterschap Rivierenland) nemen deze handreikingen in ontvangst en geven hun visie op de rol die de verschillende overheden kunnen spelen.

Na dit programma voor lokale overheden kunt u verder deelnemen aan de workshops van HIER opgewekt. Zoals de workshops ‘Meer zon met minder belasting’, ‘Groene warmte’ of ‘Hoe wordt je een serieuze partner voor de gemeente?’.

Datum: 15 november 2013
Tijd: 9.00 - 17.00 uur
Plaats: Rijtuigenloods te Amersfoort
Kosten: 40 euro (voor het Evenement HIER opgewekt)

Meer informatie en aanmelden: www.evenementhieropgewekt.nl. Tijdens het aanmelden specifiek aankruisen dat u deel wilt nemen aan het speciale programma voor lokale overheden.

Deze bijeenkomst voor lokale overheden wordt georganiseerd door Agentschap NL en Rijkswaterstaat in samenwerking met GDO, Klimaatverbond, Platform 31, VNG en de Unie van Waterschappen.