De luchtkwaliteit in Nijmegen is de afgelopen jaren verbeterd. Dit blijkt uit een tussenevaluatie van het Uitvoeringsprogramma Luchtkwaliteit 2010- 2015. Op het moment haalt Nijmegen de hiervoor gestelde Europese normen voor fijnstof. Volgens prognoses voldoet de stad in 2015 aan de normen voor stikstofdioxide.

Al jaren investeert Nijmegen in luchtmaatregelen, zoals in 2010 afgesproken in het Uitvoeringsprogramma Luchtkwaliteit. Zo rijden bijvoorbeeld sinds 2013 zowel de stads- als regionale bussen op groengas, rijden er taxi’s op aardgas en zijn er oplaadpunten voor elektrische auto’s op enkele strategische locaties. Daarnaast heeft door stimuleringsmaatregelen en gerichte voorlichting 80% van de bedrijven in Nijmegen-West een schoner wagenpark gekregen. Ook stimuleert Nijmegen actief het fietsverkeer. Verder is het transferium in Ressen uitgebreid zodat er minder verkeer de stad in gaat. En het Dynamisch Verkeersmanagement in het centrum zorgt ervoor dat minder vervuilend vervoer de stad in komt.

Om de luchtkwaliteit verder te verbeteren en om vanaf 2015 te voldoen aan de normen hiervoor gaat Nijmegen door met het uitvoeren van de maatregelen uit het Uitvoeringsprogramma. Het college van burgemeester en wethouders zet hierbij vooral in op het toepassen van schonere brandstoffen en doorstromingsmaatregelen voor verkeer. Voorbeelden hiervan zijn het realiseren van walstroom zodat schepen die aan de wal liggen gebruik kunnen maken van groene stroom in plaats van hun dieselaggregaten. Het toepassen van dynamisch verkeersmanagement op de doorstroomroute S100 en realisatie van een P&R aan de Neerbosscheweg zitten ook in de planning. Een ander voorbeeld is het extra inzetten op elektrisch rijden zoals de subsidie op de aanschaf van elektrische scooters. Volgens prognoses zal de stad in 2015 voldoen aan Europese normen voor luchtkwaliteit die dan gelden.

Bron: Gemeente Nijmegen