Vlaamse steden pleiten voor de oprichting van een Vlaams Klimaatverbond naar analogie met wat er in heel wat Europese landen bestaat. Dergelijke klimaatverbonden fungeren als platform om van mekaar te leren en als overlegstructuur met hogere overheden. Zo’n netwerk stuurt er ook op aan de klimaatambities van hogere overheden voldoende scherp te houden.

En last but not least, in heel wat landen zorgen die netwerken ook voor ondersteuning van voorlopers. Met een grotere klimaatuitdaging spelen voorlopers in het klimaatbeleid een belangrijke rol. Voorlopersteden testen nieuwe aanpakken uit en geven ruimte aan innovatieve technologieën. Lokale voorlopers hebben nood aan uitwisseling met hun peers en gestructureerd overleg met hogere overheden in de zoektocht naar oplossingen voor knelpunten in beleid en wetgeving.

In Vlaanderen ondersteunen de provincies heel wat gemeenten in hun klimaatbeleid. Ook VVSG wil op dat vlak een tandje bijsteken. Maar om tot een echt Vlaams Klimaatverbond te komen, is er nog heel wat ruimte voor verbetering.

Vlaanderen zal ook de komende jaren extra inspanningen moeten leveren om de klimaatambities waar te maken en heeft daarom alle belang bij de inspanningen die op lokaal niveau gebeuren. Maar Vlaanderen moet ook van de lokale overheden echte bondgenoten maken en hen betrekken als partner in de opmaak van het Vlaams klimaatplan.

Bron: De Morgen.be