In samenwerking met Climate Alliance en 20 andere partners uit 11 landen brengt Klimaatverbond Nederland de Duurzame Ontwikkelingsdoelen onder de aandacht bij haar leden en het publiek. De boodschap “lokale oplossingen voor wereldwijde uitdagingen” staat hierbij centraal.

ntWat zijn Duurzame Ontwikkelingsdoelen?

De Duurzame Ontwikkelingsdoelen (ook wel de Global Goals, Werelddoelen of Sustainable Development Goals - SDG's - genoemd) zijn een ontwikkelingsagenda van de Verenigde Naties (VN). Met deze agenda wil de VN een einde maken aan onder meer wereldwijde armoede, ongelijkheid en klimaatverandering. Hoewel het niet altijd zo lijkt, spelen Nederlandse gemeenten een belangrijke rol bij alle Duurzame Ontwikkelingsdoelen. Alleen al in het sociale domein zijn zij verantwoordelijk voor onder andere armoedebestrijding, jeugd- en ouderenzorg, arbeidsmarktparticipatie, opvang van vluchtelingen enz. 

ntLokaal beleid met wereldwijde impact

In de visual hieronder treft u de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen die direct of indirect verband houden met het dagelijkse werk van lokale en regionale overheden. Lokale overheden zijn beleidsmakers, katalysatoren van verandering en het overheidsniveau die in de beste positie verkeren om de mondiale doelen te koppelen aan wat er lokaal moet gebeuren. In de uitvoering is dus een belangrijke rol weggelegd voor gemeenten.

ntGemeenten4GlobalGoals

Om gemeenten op weg te helpen met het implementeren van de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen naar lokaal beleid heeft de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) Internationaal de campagne Gemeenten4GlobalGoals gelanceerd. De campagne ondersteunt gemeenten die aan de slag willen met de Duurzame Ontwikkelingsdoelen. De VNG zorgt voor de uitwisseling van kennis, expertise en ervaringen en heeft een aantal communicatiemiddelen ontwikkeld om het draagvlak voor Duurzame Ontwikkelingsdoelen te vergroten. 

ntOproep Klimaatverbond Nederland aan leden

Ook Klimaatverbond Nederland houdt zich bezig met de bewustwording van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen bij gemeenten, provincies en burgers. Meer informatie over onze activiteiten vindt u op onze projectpagina over de Duurzame Ontwikkelingsdoelen. Een logisch gevolg is dat Klimaatverbond Nederland haar leden oproept om de campagne Gemeenten4GlobalGoals te omarmen door actief deel te nemen. Gemeenten: meld u nu aan en word een Duurzame Ontwikkelingsdoelen-gemeente!

ntWaarom ook aansluiten met uw gemeente?

Er zijn een aantal goede redenen voor u als gemeente om actief deelnemer te zijn van de VNGI-campagne Gemeenten4GlobalGoals. We zetten een aantal belangrijke redenen op een rij:

  • nttDe Duurzame Ontwikkelingsdoelen vormen een internationaal erkend raamwerk met een positieve blik op de toekomst. Het is een helder, bruikbaar en integraal kader om als leidraad te gebruiken bij het ontwikkelen en toetsen van beleid.
  • nttUw gemeente draagt direct bij aan een rechtvaardige, veilige en welvarende wereld, zowel binnen de gemeentegrenzen als daarbuiten.
  • nttDe Duurzame Ontwikkelingsdoelen vormen een verbindend element in de samenwerking met burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties.
  • nttGezien de wereldwijde aandacht vormen de Duurzame Ontwikkelingsdoelen een prachtig thema om uw gemeente internationaal te profileren.

Meedoen

Het vergt niet veel moeite om van uw gemeente een Global Goals-gemeente te maken. De voorwaarden om mee te doen zijn niet complex en het aanmelden op zich vergt weinig tijd. Meer informatie over meedoen aan Gemeenten4Globals Goals lees u via deze link op de website van VNG: 
https://vng.nl/onderwerpenindex/internationaal/doe-mee.

Bekijk ook de video hieronder met meer informatie én een oproep tot deelname.