Klimaatverbond Nederland werkt met een tiental gemeenten samen in een onderzoek naar Maatschappelijke Energiedienstenorganisaties (M-EDO). Een M-EDO is een organisatie die woningeigenaren vergaand financieel en technisch kan ontzorgen bij het verduurzamen (isoleren en aardgasvrij verwarmen) van hun woningen. Dit onderzoek is mogelijk gemaakt door een Europese subsidie: de European City Facility (EUCF). 

Deze subsidieregeling kent een aantal tranches: de eerste tranche is inmiddels beëindigd. In deze eerste lichting deed de gemeente Rheden mee. De andere gemeenten waar we mee samenwerken zitten in de tweede lichting. We zijn in afwachting van de toetsing door de EU, maar wat ons betreft is de voorstudie succesvol verlopen.

De belangrijkste conclusies uit het vooronderzoek zijn:

  1. Het nemen van verduurzamingsmaatregelen voor woningeigenaren, vanuit een all-electric oplossing, is gemiddeld genomen zeer rendabel. Uitkomsten variëren uiteraard per woning, per woonsituatie en zijn ook afhankelijk van de energieprijs;
  2. Het collectief nemen van deze verduurzamingsmaatregelen – via een M-EDO en daar aan verbonden uitvoeringsorganisaties – verkort de terugverdientijd voor woningeigenaren aanzienlijk, door de korting die via collectieve aanpak gerealiseerd kan worden;
  3. De uitvoeringsorganisatie voor de te realiseren verduurzamingsmaatregelen (een Energy Service Company als onderdeel van de M-EDO) is rendabel op te zetten en verdient zichzelf in 5 à 8 jaar terug;
  4. Bewoners hebben sterk behoefte aan gerichte technische en financiële ontzorging;
  5. Hoe die ontzorging eruit ziet, en welke maatregelen nodig zijn, is per woningtype verschillend. Ook per huishouden is dit verschillend: dit is o.a. afhankelijk van de woonwensen, de financiële situatie en de levensfase van huishoudens, gecombineerd met verschillen in behoefte qua ondersteuning, zowel in financieel als in technisch opzicht;
  6. Om vertrouwen te krijgen in een ontzorgingsaanbod is een stevige betrokkenheid (regierol) van de gemeente noodzakelijk, evenals de betrokkenheid van lokale groepen en bedrijven in de uitvoering.

Naar aanleiding van deze conclusies wordt in Dieren (gemeente Rheden) gestart met een tiental voorbeeldwoningen. De hele wijk kan meekijken in het proces, en zo zien wat er allemaal komt kijken bij deze opgave in voor hen herkenbare woningen en leefsituaties. De gemeente krijgt inzicht in wat er komt kijken bij de gecoördineerde aanpak van woningen, en dus in wat dit voor haar rol betekent als een hele wijk of uiteindelijk de hele gemeente via deze ontzorgingsaanpak wordt verduurzaamd.

maatschappelijke energiedienstenorganisaties in gemeente Rheden

Foto: Tima Miroshnichenko