Niet de overheid maar aannemers, adviseurs en installateurs moeten op de deur van de burgers aankloppen en energiebesparing promoten. Dat zegt directeur Chris Bruijnes van Meer met Minder tegen New Energy TV.

Als de markt energiebesparing als sales-product aanpakt heeft dat meer kans van slagen dan wanneer de overheid ermee aan komt, zegt Bruijnes aan New Energy TV. Het Klimaatverbond is echter van mening dat de markt nog niet rijp is om zonder ondersteuning vanuit de overheid energiebesparing te 'verkopen'. Zonder financiele stimulansen en betrouwbare communicatie vanuit een onafhankelijke partij nemen mensen zelf geen energiebesparingsmaatregelen. Daarom is de samenwerking tussen overheden en de markt noodzakelijk om de energiebesparingsmarkt een impuls te geven. Veel gemeenten hebben dit op succesvolle wijze aangepakt. Deze lokale én landelijke voorbeelden laten wij zien op het Klimaatcongres op 17 november 2010 in Utrecht.