Het Klimaatverbond organiseert samen met provincies en regio’s een reeks Masterclasses Energietransitie voor nieuwe wethouders. Het doel is de nieuwe wethouders alle tools aan te reiken voor een voortvarend klimaatbeleid. Ingrediënten: inzicht in haalbare ambities met bijvoorbeeld zon, wind en restwarmte, financiering (o.a. Europese en landelijke regelingen uit het SER Energieakkoord), hoe samen te werken met het bedrijfsleven? Dit aan de hand van bruikbare best practices uit andere regio’s. Al deze informatie wordt gebundeld in een overzichtelijke reader.

Nadere informatie en contact

Anna Schoemakers (directeur): 06-34264153
Tjitske Ypma (coördinatie provincies / samensteller reader): 06-41496165