Vanaf maandag 12 september gaan in heel Nederland basisschoolleerlingen een week lang voornamelijk lopend en fietsend naar school en verzamelen hiermee Groene Voetstappen. Door de auto te laten staan, verbetert het lokale en wereldklimaat en wordt de schone lucht en veiligheid rond de school bevorderd.

Dit jaar doen 50.501 leerlingen  uit 105 gemeenten mee aan deze actie van Het Klimaatverbond. De ingezamelde Groene Voetstappen worden op 28 november aangeboden aan staatssecretaris Joop Atsma van Infrastructuur en Milieu om mee te nemen naar de VN Klimaatconferentie in Durban (Zuid-Afrika). Het succes van deze actie, die dit jaar voor de zesde keer door Het Klimaatverbond wordt georganiseerd, komt vooral door de positieve insteek en het gemak van deelname. Voor elke heen- en terugreis die een leerling die week lopend, fietsend of steppend aflegt, krijgen de leerlingen  een Groene Voetstapsticker, die zij in een stickerboekje plakken. In de meeste deelnemende gemeenten wordt de actie maandag 12 september feestelijk afgetrapt en wordt aan het einde van een week Groene Voetstappen verzamelen een bijeenkomst met de wethouder Klimaat of Verkeer georganiseerd waarbij de voetstappen worden aangeboden. Want: minder uitstoot van broeikasgassen begint in de eigen gemeente.

Alle landelijke voetstappen worden 28 november tijdens de kinderklimaattop aangeboden aan staatssecretaris Atsma die later die week zal afreizen naar Zuid-Afrika. Op de Kinderklimaattop gaan Groene Voetstapdeelnemers nadenken over een Gouden tip die zij de staatssecretaris mee willen geven en vragen hem de Nederlandse Groene Voetstappen ook mee te nemen. In heel Europa worden Groene Voestappen verzameld, Groene Voetstappen is onderdeel van de internationale campagne Zoom Kids on the move.

De actie Groene Voetstappen vindt plaats in het kader van de internationale actieweek 'Europese Mobiliteitsweek' waarin duurzame mobiliteit centraal staat. Duurzame mobiliteit is voor Het Klimaatverbond in samenwerking met haar leden (ruim 150 lagere overheden) speerpunt.