Donderdag 16 mei was er in de Nieuwe Kerk in Den Haag een plenaire discussie tussen leden van het Covenant of Mayors, burgemeesters en afgevaardigden uit Barcelona (Spanje), Judenburg (Oostenrijk), Rostock (Duitsland), Batumi (Georgië), Dolyna (Oekraïne) en Abruzzo (Italië) om na te denken over de toekomst van het Covenant of Mayors samen met de ondertekenaars uit verschillende landen.

Deze bijeenkomst was onderdeel van het jaarlijkse Climate Alliance congres dat dit jaar van 15 tot en met 18 mei in Den Haag werd georganiseerd.

Vanuit de discussie kwam naar voren dat de diverse steden door het ondertekenen van het burgemeestersconvenant een grotere focus op  klimaatbeleid konden realiseren. Daarnaast is de rol van de burgemeester, die gedurende een langere periode van ongeveer tien jaar gewicht kan geven aan het lokale klimaatbeleid, als cruciaal benoemd voor het het zetten van stappen in de uitvoering van de 20/20/20 doelstellingen.  

Burgemeester Arnoud Rodenburg nam als ambassadeur van het Nederlandse Burgemeestersnetwerk deel aan deze discussie. Hij bracht naar voren dat hij meer hulp wil vanuit Brussel om plannen lokaal voor elkaar te krijgen. Diverse partnersteden gaven ook aan de hulp van de Climate Alliance bij het voorbereidende proces welliswaar zeer op prijs te stellen, maar ook bij de uitvoering van de daadwerkelijke plannen meer hulp te willen. De aanwezige DG Energy van de Europese Commissie, een woordvoerder voor Günther Oettinger, beaamde deze signalen. Voorheen lag de focus op promotie van het netwerk, nu is het tijd voor stimulering van de lange termijnplanning door vanuit Brussel steden bij te staan bij het realiseren van de 20/20/20 doelen en het vinden van de benodigde fondsen hiervoor. Een ander belangrijk doel van het Covenant of Mayors wordt volgens allen behaald; burgers worden op lokaal niveau steeds vaker actief betrokken bij het klimaatbeleid.