Energie besparen is niet hot, een energiezuinig huis niet hip. Nul-op-de-meter vraagt investeren. Televisiespotjes en websites blijken niet voldoende om woningeigenaren tot energie besparen te bewegen. Nu er communicatief meer nodig is, biedt een community-based campagne uitkomst omdat het de kracht van de energieke samenleving benut om peer-to-peer communicatie te realiseren.

Ambassadeurs
Een community-based campagne sluit aan op de netwerken van organisaties, verenigingen of initiatieven waarin mensen actief zijn en zich verbonden voelen. De campagne gaat binnen deze organisaties, verenigingen en initiatieven op zoek naar woningeigenaren die als ambassadeurs energie besparen willen aanzwengelen en eventueel groepen willen opzetten. Groepen van woningeigenaren die elkaar helpen bij het beoordelen van bespaaradviezen en -offertes van bedrijven en gezamenlijk gaan inkopen. Energie besparen als gedragsverandering kan niet zonder een nudge (duwtje en pluimpje) van peers (familie, vrienden en bekenden in de sociale verbanden waarin we leven). Peers komen met argumenten die zullen aanspreken. Zo maken ze de weg vrij voor informatie over energie besparen van overheden, milieuorganisaties en bedrijven.

Donald van den Akker, Paul Basset en Ron Schumacher verkenden voor Klimaatverbond Nederland de mogelijkheden van een community-based campagne om particuliere woningeigenaren tot energie besparen te bewegen. De verkenning is in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties in het kader van het SER Energieakkoord uitgevoerd. De verkenning verschijnt binnenkort en schetst wanneer een community-based campagne met peer-to-peer nudging kansrijk is. In het verlengde van de verkenning ontwikkelde Klimaatverbond Nederland een regionale/lokale aanpak.

In de hier te downloaden brochure een impressie van de leidende gedachte, de aanpak en voorbeelden van hoe zo'n campagne eruit kan zien.

Afbeelding: Sandra de Haan