In het sociaal domein zijn veel veranderingen gaande met betrekking tot onderwijsgebouwen. Welke rol kun je daarbij als wethouder innemen en welke mogelijkheden staan dan ter beschikking? De brochure ‘Scholenbouw: Sturen, delegeren of participeren’ van Ruimte-OK en Architectuur Lokaal zet alle ontwikkelingen en mogelijkheden op een rij. Op woensdag 10 februari 2016 vindt de gelijknamige Meesterklas voor gemeentebestuurders plaats in Haarlem.

Meesterklas Scholenbouw: Sturen, delegeren of participeren
De Meesterklas wordt inhoudelijk begeleid door Ed Peters (bestuursadviseur voor gemeenten & expert bij Ruimte-OK), Robbert Jan Piet (schoolbestuurder Ronduit Openbaar Onderwijs Alkmaar & voormalig wethouder Economie, Duurzaamheid & Onderwijs bij gemeente Heerhugowaard), Merijn Snoek (wethouder Jeugd, Onderwijs & Sport bij gemeente Haarlem) en Cora-Yfke Sikkema (wethouder Duurzaamheid, Mobiliteit & Beheer en Onderhoud bij gemeente Haarlem).

Er is ruim aandacht voor de huidige ontwikkelingen, voor ervaringen uit uw eigen gemeentelijke praktijk, voor tools die u verder kunnen brengen en voor gerelateerde thema’s als duurzaamheid (lokale Green Deals). Uiteraard is er ook aandacht voor de financierbaarheid.

Datum en locatie
De Meesterklas vindt plaats in Haarlem van 13.00 tot 21.00 uur. U kunt zich hier aanmelden.

Brochure
Speciaal voor wethouders is de brochure 'Scholenbouw anno 2015' gemaakt. Deze brochure geeft een introductie op de ontwikkelingen met betrekking tot maatschappelijk vastgoed en onderwijshuisvesting in het bijzonder. Praktijkvoorbeelden en handreikingen helpen u op weg om te bepalen of u sturend, participerend of delegerend wilt optreden.

Deze training wordt in samenwerking met gemeente Haarlem georganiseerd door Architectuur Lokaal en Waarborgfonds & Kenniscentrum Ruimte-OK met financiële steun van het Stimuleringsfonds voor de Creatieve Industrie.