Of u opnieuw benoemd wordt als wethouder of na 19 maart uw portefeuille gaat overdragen aan een nieuwe wethouder: voor een vliegende start van de ambtstermijn mag uw gemeente niet ontbreken op de masterclass 'Energietransitie voor nieuwe wethouders'. Gezamenlijk kunnen wij succesvol beleid en projecten borgen voor morgen! De masterclasses komen tot stand in samenwerking met provincies en regio’s.

Tijdens een halve dag masterclass met regionale collega-wethouders kunt u, naast een overzichtelijke en praktische reader, het volgende verwachten:

  • nttWat speelt er binnen de provincie en de regio en waar kan kennis en ondersteuning worden verkregen op gemeentelijk, regionaal, provinciaal en landelijk niveau bij overheden, bedrijven en organisaties? Provincie Gelderland zal bijvoorbeeld ingaan op de regionale routekaartprocessen, energiepotentieelkaarten, icoonprojecten en de provinciale overleg- en ondersteuningsstructuur.
  • nttWaarmee kan de wethouder snel resultaten boeken door bestaande trajecten, projecten en beleid te stimuleren van zowel de gemeente als de provincie (2014 is het scorejaar voor provincies, de nadruk zal liggen op resultaten boeken met actie in plaats van op beleidsvorming)? En waar liggen kansen voor een vernieuwde aanpak?
  • nttWelke 'best practices' en tips en tricks van gemeenten / regio’s uit heel Nederland inspireren de wethouder tot aanscherping van beleid en uitvoering?
  • nttWat zijn de kansen en verplichtingen die het Energieakkoord en de ondersteuningsstructuur bieden en hoe komt de opvolger van de Lokale Klimaatagenda er uit te zien?

De inhoud zal tot stand komen in samenwerking met alle relevante partijen (oftewel de landelijke paraplupartners*) en de provincies, regio, gemeenten, bedrijven en andere organisaties. Aan raadsleden wordt naar verwachting een aparte masterclass aangeboden.

Hoe doe ik mee?
Het Klimaatverbond zal u in de komende weken benaderen over uw deelname en voorkeur voor data en locatie. Daarnaast vragen wij de huidige wethouder om input voor het programma om successen te delen en door te zetten. De bijdrage per gemeente is € 150,- (voor deelname van maximaal twee wethouders) waarmee wij de commitment van de nieuwe wethouder willen verkrijgen om daadwerkelijk de masterclass bij te wonen én ons willen verzekeren van de inhoudelijke input van de huidige wethouder. De bijdrage voor een provincie is € 3.000,- per regionale masterclass, waarbij een flink stuk van de inhoud van de masterclass door de provincie ingevuld kan worden en het Klimaatverbond alle praktische zaken oppakt. 

Meer informatie

  • nttDrenthe, Groningen en Limburg: Anne-Marie Pronk (annemarie.pronk@klimaatverbond.nl, 06-40101664)
  • nttFryslân: Tjitske Ypma (tjitske.ypma@klimaatverbond.nl, 06-41496165)
  • nttBrabant, Flevoland, Gelderland, Noord-Holland, Overijssel, Utrecht, Zeeland en Zuid-Holland: Carolien van Merksteijn (carolien.van.merksteijn@klimaatverbond.nl, 06-55710340)

* De paraplupartners zijn: Het Klimaatverbond, VNG, Platform31, UvW, IPO, GDO, Lokale Klimaatagenda (IenM), Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (voorheen AgentschapNL) / RWS Leefomgeving.

Afbeelding: Urgenda