Welke gemeente verbetert de prestatie van gemeente Nijmegen, die het afgelopen stookseizoen won met een gemiddelde energiebesparing van 28% ? Meld uw gemeente nu aan voor de Klimaatverbond Energy Battle!

Vorig jaar heeft Het Klimaatverbond voor het eerst een energiebesparingswedstrijd tussen gemeenten georganiseerd. Met behulp van een energiemeter, de Wattcher, zijn 140 deelnemers ruim een maand aan de slag gegaan om thuis zoveel mogelijk energie te besparen. En met succes! Gemiddeld werd zo’n 17% energie bespaard. Dat staat gelijk aan het stroomverbruik van 38 gemiddelde huishoudens. Per deelnemer komt dat neer op een besparing van  795 kWh en € 175 per jaar.

Maar de wedstrijd heeft niet alleen concrete resultaten opgeleverd. Uit de enquête die het Klimaatverbond na afloop hield, bleek dat 87% van de ondervraagde deelnemers bewuster met energie omgaat. Daarnaast gaf 83% van de ondervraagde deelnemers de wedstrijd een goede beoordeling.  Deelname aan de Klimaatverbond Energy Battle was voor het overgrote deel van de negen gemeenten een goede manier om het thema duurzaamheid binnen de gemeentelijke organisatie een concrete invulling te geven, waarmee zij het draagvlak voor duurzaamheid binnen hun eigen organisatie hebben vergroot. Door samen te werken met verschillende collega’s in een team ontstond er een echte wedstrijdmentaliteit en teamspirit.  Maar een aantal gemeenten heeft ook teams met bewoners en raadsleden geformeerd, waardoor het wedstrijdelement werd versterkt en er een dialoog rondom energiebewustwording op gang kwam. Reden genoeg voor Klimaatverbond om komend stookseizoen weer een  nieuwe ronde van de Klimaatverbond Energy Battle te organiseren!