Mensen gedragen zich energiezuiniger nadat zij investeerden in bijvoorbeeld zonnepanelen. Dat is een van de opvallendste uitkomsten van het rapport ‘De relatie tussen verbruiksgedrag en investeren’. De aanbevelingen uit het onderzoek kunnen een marketingtool zijn om energiezuinig gedrag te beïnvloeden.

Margriet van Lidth de Jeude is onderzoeker bij Ecofys: "Een van de zaken die mij opviel, is dat de Trias Energetica niet de enige weg is om energiezuinig gedrag te bevorderen. De Trias Energetica gaat uit van besparen, investeren in duurzame energie en vervolgens een zo schoon mogelijk fossiele brandstof kiezen of compenseren. Het blijkt dat vooral mensen die al geïnvesteerd hebben in zonnepanelen energiezuiniger gedrag vertonen. Ook zijn zij bereid nog meer energiesparende maatregelen te treffen. Investeren in duurzame energie kan dus een ingang zijn voor besparen."

Basis
Twee vragen vormden de basis voor het onderzoek: is er samenhang tussen energiezuinig gedrag en de investeringsbereidheid? En: welke invloed hebben investeringen op het verbruiksgedrag van mensen? Weinig verbazingwekkend is het dat mensen die al zuiniger met energie omgaan eerder bereid zijn te investeren in energiesparende maatregelen.

"Wat  ons positief opviel, was dat er geen reboundeffect optreedt na een investering. Mensen gaan bewuster om met het energieverbruik nadat zij duurzame maatregelen troffen. Het blijkt zelfs dat hoe meer maatregelen mensen treffen, hoe zuiniger en meer investeringsbereid men is. Dit effect is het sterkste bij bewoners die eerder investeerden in zonnepanelen."

Aanbevelingen
Een van de tips is om mensen te benaderen die eerder investeerden in energiesparende oplossingen. Zij blijken namelijk het meest bereid extra maatregelen te treffen. Daarnaast pleit het rapport voor een praktische benadering: zorg eerst dat mensen ervaring opdoen met energiebesparende maatregelen. Dit kan bijvoorbeeld door mensen zonder ervaring in contact te brengen met mensen die hier wel ervaring mee hebben.

DOwnload hier het rapport van Ecofys