Tijdens het GEOTHERM congres van de European Geothermal Energy Council (EGEC) in Offenburg (Duitsland) heeft Mijnwater B.V. de European Geothermal Innovation Award 2015 in ontvangst genomen. De award beloont excellente prestaties voor innovaties op het gebied van de geothermie. "Deze prijs is voor ons een stimulans om het intelligente, hybride energienetwerk van Heerlen door te ontwikkelen", aldus Louis Hiddes, directeur van Mijnwater.

"We werken aan een toekomstscenario, waarbij geothermische buffering - naast allerlei andere technieken - wordt ingezet om een duurzaam thermisch smart grid te realiseren voor verwarming- en koelenergie. Onze aanpak voor het bovengronds netwerk biedt overigens ook een oplossing voor het energietransitie vraagstuk als er geen mijnreservoir ter beschikking staat.”

Het geothermische reservoir in Heerlen, als gevolg van de voormalige mijnactiviteiten, is ondertussen een mooi voorbeeld van hergebruik van de voormalige mijninfrastructuur. De mijnen, uit het verleden bekend als nationale bron van energie, worden opnieuw ingezet om de vraag naar warmte en koude te vervullen door gebruik te maken van het immense waterreservoir (miljarden liters) dat in de aardholten is ontstaan. Het verschil is echter dat dit nu wordt gebruikt voor het opwekken en opslaan van schone duurzame energie in plaats van het onttrekken van fossiele steenkool. Mijnwater maakt de regio bovendien weer aantrekkelijk door het initiëren van nieuwe bedrijvigheid en een nieuw elan. De voormalige mijnstreek in Heerlen en omgeving kan weer trots zijn op haar rol in de energievoorziening.

Mijnwater B.V. werd samen met drie andere initiatieven genomineerd voor de Europese Geothermal Innovation Award 2015. De jury koos deze vier koplopers uit de in totaal twaalf inzendingen. De nominaties werden beoordeeld op originaliteit, innovatie, betrouwbaarheid, reductie van de CO2-emissies en verbetering in energieprestatie. De Europese Geothermal Innovation Award is in het leven geroepen om de meest veelbelovende marktinitiatieven in de geothermie te erkennen en te waarderen. De EGEC wil deze initiatieven stimuleren en een brede publiciteit bezorgen. Prof. dr. Burkhard Sanner (President van EGEC en voorzitter van de jury) prees alle vier inzendingen als veelbelovend en waardevol voor het vakgebied, maar uiteindelijk wist de jury toch Mijnwater als winnaar aan te wijzen.

Mijnwater B.V. is ontstaan uit een Europees Interreg project (Mijnwater 1.0). Het betrof een pilot waarbij onderzocht werd of het mogelijk is energie te onttrekken aan het water, dat zich in de gangen en holtes heeft verzameld van de voormalige steenkoolmijnen. Dit water - in de diepere regionen - warmt op door de van nature aanwezige aardwarmte. De pilot in Heerlen was succesvol en op basis van vijf bronnen is een thermisch energienetwerk opgebouwd, dat duurzame warmte en koeling biedt aan inmiddels meer dan 300 woningen en 150.000 m2 utiliteitsbouw.