Minister Donner (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) stopt 10 miljoen euro extra in de rijkspremieregeling Meer Met Minder. Hiermee wil Donner een stevige impuls geven aan energiebesparing in bestaande huizen.

Donner introduceert ook de blok-voor-blok aanpak, een grootschalige aanpassing van woningen in één keer. Daarvoor is 2,5 miljoen euro beschikbaar als start. Dat staat in het Plan van Aanpak Energiebesparing Gebouwde Omgeving dat naar de Tweede Kamer is gestuurd. De premie voor energiebesparing was eerder al een succes. Bewoners en eigenaren kunnen daarop een beroep doen voor energiebesparende maatregelen in hun woning. Er werden méér maatregelen getroffen die ook versneld werden uitgevoerd. Minister Donner benadrukt dat de regeling er ook voor zorgt dat een reeks van investeringen los komt. Dat is in het voordeel van de bedrijven die de maatregelen uitvoeren.

De 10 miljoen euro is een tijdelijke én tevens laatste impuls en loopt tot uiterlijk 31 december 2011 (tenzij het budget eerder is uitgeput). Het is daarmee ook een overgangsperiode voor bedrijven om zich voor te bereiden op een situatie met minder subsidieregelingen vanuit het Rijk. Aannemers, installateurs, isolatiebedrijven en energiebedrijven moeten ervoor gaan zorgen dat hun aanbod aan producten en diensten op peil is. De blok-voor-blok aanpak is een nieuwe manier om grootschalig energie te besparen in de bestaande bouw. De aanpak van iedere woning apart kost naar verhouding meer en is versnipperd. Daarom kijkt het kabinet naar de blok-voor-blok aanpak. Met gebruik van standaardpakketten krijgen meerdere woningen tegelijk aanpassingen om 30 tot 50 procent aan energie te besparen. Lokale partijen werken samen met een regierol voor bijvoorbeeld de gemeente of corporatie en met inzet van geld van private financiers. In de komende periode start minister Donner een pilot met vijf projecten. Deze is een succes als blijkt dat de blok-voor-blok aanpak bruikbaar is voor een landelijke uitrol.

Lees hier meer: Plan van aanpak energiebesparing gebouwde omgeving