Minister Ollongren (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) heeft in een brief gemeenten uitgenodigd voor 1 juli plannen in te dienen voor het programma Aardgasvrije Wijken. In 2018 is voor zogeheten proeftuinen 90 miljoen euro beschikbaar. Voorwaarde is dat gemeenten dit jaar al kunnen starten.

Met de ondertekening van het klimaatakkoord van Parijs in 2015 heeft Nederland zich gebonden aan maatregelen om de klimaatverandering tegen te gaan. Het aardgasvrij maken van de gebouwde omgeving is hiervan een belangrijk onderdeel.

ntGrootschalige proeftuinen

De minister verwacht dat ongeveer 20 wijken kunnen starten als grootschalige proeftuin. De kennis en ervaringen komen ten goede aan het aardgasvrij maken van alle bestaande woonwijken. Voor het eind van de kabinetsperiode is de ambitie om 30.000 tot 50.000 bestaande woningen per jaar aardgasvrij te maken. Daarnaast is het belangrijk dat nieuwe wijken zoveel mogelijk aardgasvrij worden opgeleverd.

ntAanvraag vóór 1 juli 2018

Het is nadrukkelijk de bedoeling dat in heel Nederland proeftuinen ontstaan. Daarom roept de minister de gemeenten op om te starten met het aardgasvrij maken van bestaande wijken. Gemeenten kunnen tot 1 juli 2018 een aanvraag indienen om in aanmerking te komen voor een decentralisatie-uitkering als bijdrage voor een in 2018 te starten proeftuin voor het aardgasvrij maken van een bestaande wijk.

ntWorkshops aardgasvrije wijken

Voor het daadwerkelijk aan de slag gaan met aardgasvrije wijken, biedt de Klimaatacademie inspirerende en interactieve workshops. De Klimaatacademie is een initiatief van Klimaatverbond Nederland en wil leden (en niet-leden) kennis en hands-on oplossingen aanreiken waarmee zij koplopers in de energietransitie kunnen zijn. De workshops worden verzorgd door klimaatprofessionals die verbonden zijn aan Klimaatverbond Nederland, waarmee gegarandeerd de juiste hands-on klimaatkennis in huis is. Gemeenten die lid zijn van Klimtaaverbond Nederland kunnen tegen sterk gereduceerde tarieven deelnemen aan deze workshops.

Workshop Route naar aardgasvrije wijken

De gemeente speelt bij het aardgasvrij maken van wijken een belangrijke rol als regisseur. Denk aan het betrekken van bewoners, woningcorporaties, netbeheerders en andere partijen, coördinatie van verschillende plannen in een wijk etc. De workshop "Route naar een aardgasvrije wijk"  geeft inzicht in de rolverdelingen en verantwoordelijkheden.

Tijdens de workshop - dat bestaat uit een interactief spel - stippelen gemeenten samen met hun 'transitiepartners'  een route uit naar een aardgasvrije wijk. Daarbij wordt al doende inzichtelijk welke acties door welke partijen op welk moment in het proces genomen zouden moeten worden en wie daarbij de lead heeft. Aan het einde van het spel volgt een uitgebreide nabespreking, die zal leiden tot handige handvatten voor beleid en realisatie. Een uitgebreide beschrijving van de workshop 'Route naar aardgasvrije wijken' vind je in deze link.

Workshop Samen met bewoners op klimaatavontuur: aardgasvrije wijken

Bang zijn voor de weerstand van bewoners. Wantrouwen van bewoners richting de overheid. Woede over warmtenetten. Gesprekken met bewoners uitstellen totdat er een heldere propositie is. Enkel koplopers aan tafel krijgen. Het zijn zomaar wat uitdagingen die wij in ons werk tegenkomen. De energietransitie vraagt niet enkel technische- en economische- maar ook sociale innovaties. 

In de workshop 'Samen met bewoners op klimaatavontuur' worden de bewoners centraal gezet en wordt u geholpen om met hen samen te werken. We maken gebruik van storytelling en systemisch werk. Eigen verhalen van bewoners geven inzicht in hun dagelijks leven en beleving. Systemisch werk legt patronen bloot en helpt posities te verhelderen. Zo gaan we tijdens deze workshop samen aan de slag. Een uitgebreide beschrijving van de workshop 'Samen met bewoners op klimaatavontuur: aardgasvrije wijken' vind je in deze link.

Workshop Ruggengraat voor het klimaat: regie in een complex spelersveld

Klimaatbeleid is uitdagend. Vele sterk van elkaar verschillende spelers moeten de handen op nieuwe manieren ineen slaan. Het is lastig om inzicht in hun drijfveren te krijgen. Partijen streven hun eigen doelen na. Rollen en belangen stapelen. Praten, dat lukt wel. Maar concreet stappen zetten is lastig, wie praat houdt zelden de portemonnee vast, en opschaling is moeilijk. Soms gaat de zaak zelfs helemaal op slot.

Tijdens de korte workshop 'Ruggengraat voor het klimaat: regie in een complex spelersveld' geeft workshopleider Henk Diepenmaat een frisse en scherpe blik op het regie voeren in een complex spelersveld. Hij voedt je om, samen met je gemeente en/of regio, de ambitieuze doelen van het klimaatbeleid daadwerkelijk te helpen realiseren. Dat gebeurt door de inzet van een ruggengraat, die gebaseerd is op multi-actor procesmanagement. Een mooie kapstok om volgende stappen te zetten in het vormgeven van een effectief klimaatbeleid. Een uitgebreide beschrijving van de workshop 'Ruggengraat voor het klimaat: regie in een complex spelersveld' vind je in deze link.

ntLees ook:

Wie meer wil weten over de oproep van minister Ollongren, kan via de onderstaande links de officiële publicaties inlezen.