Op 14 april 2011 zijn de winnaars bekend gemaakt van de P-NUTS Awards. Dè erkenning van de voorlopers op het gebied van lokale, duurzame energie. Deze voorlopers zijn geen praters, maar doeners en zij banen met hun inspanningen de paden voor degenen die volgen.

Van de 40 inzenders keerden er maar liefst zeven met een award huiswaarts: Beheervereniging ‘Doorzon’, Aardwarmtenetwerk Pijnacker, Energie van BoerENBuur, deA (duurzame energie Apeldoorn), DEVO (in Veenendaal), Zoneco (Energietuin van Ruud Koornstra) en het landelijk opererende Greenchoice met het product ‘ZonVast’, dat zonnepanelen bij eigenaren van panden op de daken legt en de energieprijs per kilowattuur voor 20 jaar vastlegt.

Juryvoorzitters Herman en Herma Wijffels reikten de P-NUTS Awards uit. Herman Wijffels stak zijn bewondering voor de inzendingen niet onder stoelen of banken. “Wat hier gebeurt is maatgevend voor de toekomst. De mensen achter de inzendingen vormen de voorhoede van een nieuwe emancipatoire beweging. We laten het industriële tijdperk langzaam achter ons en gaan van massaproductie en procedures terug naar meer eigen verantwoordelijkheid en betrokkenheid. Technologie en kennis maken het mogelijk dat burgers en ondernemers de oude nutsvoorzieningen weer in eigen hand nemen. Met oog voor de directe leefomgeving, vaak in co-operatieve samenwerkingsverbanden. Gevestigde belangen stribbelen nog tegen, maar deze beweging is onomkeerbaar. De maatschappelijke effecten zijn groot: meer activiteit op lokaal niveau, lokale duurzame energie en ook lokale duurzame voedselproductie zijn bij uitstek goed voor de lokale werkgelegenheid, voor de onderlinge cohesie binnen lokale gemeenschappen. Ook zorgt deze beweging voor meer onafhankelijkheid van schommelingen op internationaal niveau.” Iets wat in het huidige politieke klimaat toch als muziek in de oren zou moeten klinken. Mede-juryvoorzitter Herma Wijffels verwoordde het als volgt. “Het welzijn van ieder wordt bepaald door de natuurlijke omstandigheden. In de 16e eeuw is Japan aan armoe en woestenij ontkomen doordat de Shogun een kapverbod uitvaardigde. Het is van belang om de natuurlijke omgeving – niet alleen de natuur an sich, maar ook de samenleving – in acht te nemen. Doelgerichtheid die alleen is verbonden met een doel, brengt het risico van veronachtzaming met zich mee.

De vele inzendingen van duurzame, lokale, energiebedrijven en activiteiten geven aan dat een duurzame samenleving mogelijk is – op alle gebied. De kracht, passie en drive is aanwezig. Waar in buurlanden als Duitsland, Spanje en Engeland de overheid meewerkt aan duurzame, lokale energieproductie, valt in Nederland nog veel te winnen. Projecten zoals Beheervereniging Doorzon en BoerENbuur/ BoerZOEKTbuur maken dat duidelijk. Het probleem van saldering en zelflevering (energiebelasting en btw betalen over energie die je zelf opwekt en aan jezelf levert, red.) wordt in het geval van Beheervereniging Doorzon met steun van de gemeente Leeuwarden opgepakt – maar dit is iets wat alleen de landelijke overheid structureel kan oplossen. Vandaar dat Hugo Brouwer van het Ministerie van Economische Zaken als afgevaardigde van minister Verhagen een ambitieus voorstel voor een Greendeal aangeboden kreeg, samen met een reisgids langs lokale duurzame energie bedrijven in Nederland. Anne Stijkel, genomineerde en awardwinnares overhandigde de Greendeal met de woorden: “Minister Verhagen schreef op 22 maart 2011 een brief aan de Tweede Kamer, in het kader van een ‘GreenDeal’. Hij wil graag in contact komen met lokale, duurzame energieinitiatieven en horen waar zij tegen aanlopen. De minister wordt op zijn wenken bedient. Met dit boek geven wij u namen, rugnummers en ons voorstel waarbij wij ontheffing vragen van energiebelasting en daarvoor miljoenen aan schoon geproduceerde, CO2-uitstoot vrije kilowatturen teruggeven.

De uitreikingen vonden plaats in het gebouw van ABN AMRO aan de Zuidas, in aansluiting op het congres ‘Succesvol exploiteren van uw lokale, duurzame energiebedrijf’ van IIR conferenties. Het is het tweede jaar dat de P-NUTS Awards werden uitgereikt, het aantal inzendingen was dit jaar twee keer zo groot als vorig jaar.

Aardwarmtenetwerk Pijnacker – InnovatieNetwerk Mooiste Nieuwe Nuts Award

Een fraai voorbeeld uit de tuinbouw is het project van Ammerlaan in Pijnacker: de warmte uit de bodem gaat niet alleen naar hun potplantenkwekerij maar ook naar een scholencomplex, sporthal, fitnesscentrum en zwembad en 2 glastuinbouwbedrijven. Het sectoroverschrijdende karakter in combinatie met de grote CO2 besparing waren voor de jury aanleiding dit project met de award te honoreren in deze categorie. De initiatiefnemers hebben hier voor het grootste deel zelf in geïnvesteerd. Het project biedt kansen om ook op andere plaatsen tuinbouw en gebouwde omgeving aan elkaar te koppelen. Gefeliciteerd initiatiefnemer Ammerlaan met dit bijzondere project!

Energie van BoerENbuur en BoerZOEKTbuur – Alliander

Mooiste Innovatie Award. Een echt bottom-up en zeer origineel initiatief van burgers en boeren dat redelijk makkelijk kan worden opgeschaald. Kleinschalig initiatieven opschalen levert ook veel duurzame energiewinst op. De combinatie tussen duurzame energieproductie en biologische voedselproductie is interessant. Het idee is in veel andere omgevingen toepasbaar. De mogelijkheid tot burenbinding en klantbinding is groot. Gefeliciteerd initiatiefnemers boer Henk Hoefnagel en buur Anne Stijkel!

ZonVast / Zelf investeren zonne-energie – ABN AMRO Mooiste Ondernemersinitiatief Award.

Laagdrempelig concept met een massapotentieel. Innovatief, voorlopend project met impact. Het bereik is in potentie groot. De jury ziet dit project als een marktalternatief voor een terugtrekkende overheid. Het initiatief past bij de individuele mens. De initiatiefnemers hebben lef getoond: het project is risicovol en ondernemend. Gefeliciteerd initiatiefnemers Arjan Eikelenboom van Greenchoice en de Zonnefabriek!

Beheervereniging Doorzon – KNHM – Mooiste Burgerinitatief Award

Een project waarbij de bewoners enorm veel doorzettingsvermogen en inventiviteit tonen. Deze vereniging laat zien dat energieopwekken ook mogelijk is met gebouwen die op de monumentenlijst staan, dit in tegenstelling tot wat ‘Den Haag’ beweert. Ook laat Doorzon zien dat saldering een belangrijk obstakel is bij zelflevering, een omissie in de wetgeving – die geen rekening houdt met het feit dat energieproducenten tegelijkertijd ook energieconsumenten kunnen zijn. Gefeliciteerd initiatiefnemers Dik van Vliet en medebewoners van het appartementencomplex WilhelminaStaete in Leeuwarden!

Falckstaete Mooiste overheidsinitiatief Award

Dit duurzame energiebedrijf in Veenendaal is zowel in technisch als organisatorisch opzicht interessant. Pluspunt is dat de bewoners gegarandeerd voordeel hebben en dat winst in een revolving fund gaat. Ook waardeert de jury het dat de initiatiefnemers het heft in eigen handen hebben genomen om hun ambities te realiseren, zij hebben hun nek uitgestoken. Gefeliciteerd gemeente Veenendaal en Quattro Energie B.V.!

Duurzame energie Apeldoorn – Wij krijgen Kippen Mooiste Idee Award

Eenvoudig maar helder principe vanuit een initiatiefnemer die bewezen heeft doorzettingskracht en – macht -te hebben in het duurzaamheidsveld. Goed opgezet, lijkt ook haalbaar, zonder veel poespas: organisatie volgt idee en niet andersom, dit maakt het een overzichtelijk en vertrouwenwekkend project. Prachtig idee om mensen te betrekken en stapsgewijs te stimuleren, aldus de jury. Gefeliciteerd initiatiefnemers van de Stichting ter bevordering van duurzame energie van, voor en door Apeldoorners!

Zoneco- IIR Conferenties Publieks Award De Energietuin van Ruud Koornstra wist met 1166 van de 3800 stemmen de publieks award binnen te slepen. Via internet en sms konden mensen gedurende 10 dagen stemmen op hun favoriete inzending. Het was een nek-aan-nek race met Aardwarmtenetwerk Pijnacker: deze schoot met 1160 stemmen uiteindelijk slechts zes stemmen tekort. De laatste kreeg door de jury wel een award toegekend: de InnovatieNetwerk Mooiste Nieuwe Nuts Award.

Over de P-NUTS Awards
De Awards zijn een initiatief van NEWNRG en in het leven geroepen om de koplopers op het gebied van lokaal opgewekte duurzame energie in het voetlicht te zetten. Kenmerkend is dat het om een initatief van bevlogen mensen gaat dat uitgroeit tot lokaal energie opwekken uit duurzame bronnen en waarbij de energie geleverd wordt aan de omgeving en / of zelf ‘geconsumeerd’ wordt. Kijk voor inspiratie naar alle inzendingen op www.p-nuts.nu.