Waarschijnlijk heeft u hem al in uw inbox ontvangen. Het Klimaatverbond heeft een eigen enquête ontwikkeld met betrekking tot het energieverbruik en de monitoring daarvan binnen de eigen gemeente. Volgens het ECN is er 5-15% op energie(kosten) te besparen met energiemanagement en 'good housekeeping'.

Door uw medewerking maken we inzichtelijk hoe Nederlandse gemeenten op dit moment met hun energiemonitoring en -beheer omgaan en in hoeverre daarbij speciaal voor dat doel ontwikkelde energiemanagementsystemen verschil maken. Als u de enquête nog niet heeft ingevuld, doe het dan alsnog via de link: http://bit.ly/GRJqfC. Wij hopen dat wij mogen rekenen op uw interesse en zien uw antwoorden graag tegemoet. Bij deelname ontvangt u via Het Klimaatverbond een overzicht met daarin terugkoppeling van de resultaten en daarmee ook voor uw gemeente waardevolle informatie m.b.t. elkaars werkwijzen op dit gebied. Zo maken gemeenten samen inzichtelijk wat de laatste stand van zaken is op gebied van energiemonitoring en -beheer in Nederland. We verwachten half mei de resultaten.