MVO Nederland en werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland hebben de overheid middels een brief aan staatssecretaris Atsma van milieu op 8 februari aangeboden een nieuw plan te schrijven voor een duurzaam inkoopbeleid. "De juiste vormgeving van het beleid is cruciaal voor het slagen of falen van duurzaam inkopen," zo stellen ondertekenaars Wientjes, Hermans en Lageweg.

Morgen - donderdag 10 februari - debatteert de Tweede Kamer met de staatssecretaris over het  inkoopbeleid van de overheid.

Verbeteren,  niet afschaffen

MVO Nederland-directeur Willem Lageweg vindt dat het duurzaam inkoopbeleid van de overheid zeker ook positieve effecten heeft gehad op de bewustwording bij bedrijven. "Het gaat nu om een verdere verbetering, niet om het afschaffen. We willen werken aan een duurzaam inkoopbeleid dat effect heeft op lange termijn."

Tweede kamer gaat in debat

De rijksoverheid koopt  voor ongeveer 60 miljard euro per jaar in. Sinds vorig jaar moeten al die producten en diensten aan duurzaamheidseisen voldoen. Nu ligt dit beleid  onder vuur, omdat het bedrijven alleen maar geld zou kosten en onvoldoende milieuwinst oplevert, aldus onderzoeksbureau Actal, dat hier in januari 2011 een rapport over uitbracht. MVO Nederland reageerde: 'Actal onderzoek naar duurzaam inkopen miskent complexiteit duurzaamheid'.

Nieuw beleid met heldere aanwijzingen

MVO Nederland en werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland bieden staatssecretaris Atsma aan voor de overheid een slimmer plan te formuleren, gebaseerd op de ervaringen en kennis van het bedrijfsleven. Zij schreven: "De juiste vormgeving van het beleid is cruciaal voor het slagen of falen van duurzaam inkopen. De overheid moet zich ambitieus tonen en die ambitie tegelijkertijd verwoorden in heldere aanwijzingen voor inkopers en leveranciers. Innovatie gericht op verduurzaming is per definitie een dynamisch proces, waarbij producten en diensten in ontwerp, productie en functionaliteit, steeds duurzamer worden. Het huidige beleid gericht op statische en zeer specifieke en technische regels en voorschriften, staat haaks hierop en heeft niet het gewenste effect en dient heroverwogen te worden."

Ondernemers uitdagen

Morgen verschijnt er een interview met MVO Nederland-directeur Willem Lageweg in dagblad Trouw. Hij vindt dat het duurzaam inkoopbeleid van de overheid zeker ook positieve effecten heeft gehad op de bewustwording bij bedrijven. "Het gaat nu om een verdere verbetering, niet om het afschaffen." Bij het herformuleren van het inkoopbeleid wil hij kijken door de ogen van een ondernemer. Hij wil bedrijven uitdagen om zelf met resultaten te komen en niet vast te houden aan een afvinklijstje, dat het duurzaam inkoopbeleid volgens hem - helaas -  nu nog is. Daarnaast benadrukt hij dat hij vaak klachten hoort uit het bedrijfsleven dat de overheid ook niet altijd consequent is. (bron: MVO NL)