Al 30 gemeenten gaan na de zomer CO2 besparen op mobiliteit. 22.278 kinderen geven in september het goede voorbeeld door lopend en fietsend naar school te gaan. Meld de scholen in uw gemeente deze week nog aan.

Op www.groenevoetstappen.nl meldt u de scholen aan en vindt u meer informatie over een persevent met de wethouder.

De kosten zijn €0,40 per leerling exclusief verzendkosten. U kunt ervoor kiezen om de boekjes in september bij de gemeentelijke organisatie te laten bezorgen, of direct bij de deelnemende scholen.
In de zomer gaan wij bovendien hard aan de slag om de website zo aan te passen dat deze de mogelijkheid biedt Groene Voetstappen online te tellen en met andere klassen te vergelijken.

Kinderen zetten zich in voor een schoner milieu en minder CO2-uitstoot met programma's als Groene Voetstappen en WaterSpaarders. Maar wat zou het goed zijn als bestuurders en andere volwassenen dit goede voorbeeld zouden volgen door ook vaker te gaan fietsen, korter douchen, etc. Daarom hebben we met een aantal partners als WaterSpaarders, Scouting Nederland en het ministerie van IenM de Kinderklimaatdeals bedacht.

In het najaar komen kinderen wellicht op bezoek bij jouw bestuurder, de burgemeester of wethouder en vragen hem/haar een Kinderklimaatdeal te sluiten. Met de Kinderklimaatdeal wordt afgesproken om het komende jaar CO2 te besparen, samen met alle medewerkers van jullie organisatie. Tekenen jullie ook een Kinderklimaatdeal?
Meer informatie komt op te staan op www.kinderklimaatdeals.nl (de website is nog in ontwikkeling).