Na de start in gemeente Nijmegen eerder dit jaar zijn wij nu ook in gemeente Arnhem begonnen met de cursus Kleurrijke Energieambassadeurs. Door middel van deze cursus zetten Yara Bon van Bureau Wijland en Maisam Haydary vanuit Klimaatverbond Nederland zich in om een diverse groep inwoners te bereiken, te informeren en te voorzien van handelingsperspectieven bij de energietransitie.

Tijdens deze leuke eerste (online)sessie hebben de deelnemers kennis kunnen maken met elkaar, met ieders motivatie om Kleurrijke Energieambassadeur te worden, maar ook met een aantal thema's en raakvlakken binnen de ‘energiewereld’. De start belooft en het enthousiasme deelnemersveld biedt perspectief voor een mooi vervolg.

Doel van de cursus

Om een diverse groep burgers te bereiken, te informeren en te voorzien van handelingsperspectieven, wordt er samen met partners de cursus “Kleurrijke Energieambassadeurs” in gang gezet in Arnhem en Nijmegen. Doel is om met deze laagdrempelige cursus wijk-sleutelfiguren met diverse culturele achtergronden (zowel sleutelfiguren met een migratieachtergrond als vrijwilligers zonder migratieachtergrond) met affiniteit voor duurzaamheid en energie, toe te rusten met kennis zodat zij hun achterban kunnen informeren over het persoonlijke en economische belang en de noodzaak voor bewust omgaan met duurzame energie.

Na uitvoering van deze cursus zal er in samenwerking met de Provincie Gelderland gekeken worden of dit project in andere plaatsen in de provincie uitgevoerd kan gaan worden.

Wilt u meer informatie over deze cursus? Neem dan contact op met Maisam Haydary: maisam.haydary@klimaatverbond.nl.

Kleurrijke Energieambassadeurs - Gemeente Arnhem In verband met de privacy zijn de gezichten van de deelnemers onherkenbaar gemaakt.