Als we het hebben over het energieverbruik van gebouwen in Nederland, leggen we vaak de nadruk op de energie die nodig is om onze gebouwen te verwarmen. Koeling heeft daarentegen ook een potentieel grote impact, vooral met warmere zomers en steeds extremere weersomstandigheden. Hoe kunnen we de stad van morgen plannen en ontwerpen, anticiperend op het energieverbruik? PhD onderzoeker Daniela Maiullari ontwikkelde een analytisch kader om de toenemende vraag naar koeling in gebouwen beter te beoordelen en zo klimaatadaptieve steden te ontwerpen. 

Een erg interessant kader, waarover op de website van TU Delft dieper wordt ingegaan. Een absolute leestip.

Wat doet Klimaatverbond Nederland op gebied van koeltebehoefte?

Door middel van kennisdeling en samenwerking dragen wij bij aan de bewustwording van dit belangrijke vraagstuk. Zo dragen wij bij aan goede oplossingen voor zowel de warmte- als de koeltebehoefte.  Over de koeltevraag is veel nog onbekend. Daarom trekken wij samen op met kennisinstellingen en andere partners. Samen werken we aan een overzicht van alle relevante informatie over dit belangrijke vraagstuk. 

Voor meer informatie over koelte (in gebouwen), kun je contact opnemen Klimaatverbond-collega Jan Engels: jan.engels@klimaatverbond.nl

Foto thumbnail: LinkedIn-profiel Daniela Maiullari