Vrijdagochtend 12 april heeft het kabinet ingestemd met de hoofdlijnen van een mogelijk nationaal Energieakkoord dat eind augustus gereed zal moeten zijn. Het Klimaatverbond ziet het als een eerste positieve stap maar er is nog veel werk aan de winkel.

Voor lokaal klimaat- en energiebeleid staan er in deze hoofdlijnen nog niet veel nieuwe maatregelen. Meer ruimte voor salderen op afstand (regeerakkoord) en een revolverend fonds voor energiebesparing (woonakkoord) missen nog concrete uitwerking.

In het vervolgtraject is voor het Klimaatverbond dan ook erg belangrijk dat er krachtige en innovatieve instrumenten worden ingezet om hoge besparingsdoelstellingen te realiseren. Ruimte geven aan de kracht van de Energieke Samenleving bijvoorbeeld.  Vele lokale energie-initiatieven staan te popelen om aan de slag te gaan met een goede business case. In heel Nederland vinden er talrijke mooie initiatieven plaats, verbinding en ondersteuning daarvan is zeer gewenst.

Het Klimaatverbond is geen onderhandelingspartner in dit traject maar draagt graag haar steentje bij aan een adequate uitwerking.

Lees hier het persbericht van de SER.