De Ministerraad heeft vrijdag 2 december de Nationale Klimaatadaptatie Strategie (NAS) vastgesteld. Klimaatverbond Nederland was het afgelopen half jaar betrokken bij de laatste fase van de totstandkoming van de NAS en is tevreden over het eindresultaat. Madeleen Helmer, KVN projectleider adaptatie: “De NAS benoemt 102 gevolgen van klimaatverandering voor Nederland, waarvan 37 met een ‘high impact’.

"Het is belangrijk dat we breder kijken dan alleen waterveiligheid en ruimtelijke adaptatie. Nederland zet terecht alles op alles om het risico van overstromingen te beperken. Maar de risico’s van hittegolven voor kwetsbare mensen is nu al aan de orde. Bij elke hittegolf zien we de sterfte toenemen, vaak met honderden mensen, terwijl het welzijn van honderdduizenden mensen enorm afneemt in de hitte. Die effecten beperk je niet zozeer met infrastructurele maatregelen, maar vooral met ‘zorgen voor elkaar’: drinken en koelen. Het is van groot belang dat de NAS deze en andere minder bekende klimaatrisico’s veel scherper in beeld brengt.”

Iedereen gaat met de gevolgen van klimaatverandering te maken krijgen. Niet voor niets noemt de NAS het belang van bewustwording over de risico’s, want veel burgers, maar ook professionals, hebben deze niet goed in beeld. De volgende stap is wat de NAS ‘adaptatiedialogen’ noemt: actoren die vanuit verschillende invalshoeken met een bepaald klimaatrisico te maken krijgen bij elkaar brengen.
Helmer: “Het is belangrijk dat ketens aan elkaar verbonden en gesloten worden. Zo zijn wij begin dit jaar begonnen met de dialoog wateroverlast, waarbij de Unie van Waterschappen, St. Rioned, Achmea en het Verbond voor Verzekeraars informeel kennis deelden over elkaars aanpak en aanvullende rol in het beperken van wateroverlast.  Via deze dialoog gingen  de verzekeraars ook deelnemen aan de NAS, wat o.a. tot het concrete voornemen heeft geleid om de brede weersverzekering -die zoals afgelopen zomer bleek-onvoldoende functioneert verder uit te werken.”

Andere dialoogbijeenkomsten die het Klimaatverbond afgelopen jaar initieerde waren rond extreem weer en evenementen, op 5 oktober bij het KNMI -i.s.m. Stichting Handboek Veiligheid Evenementen- waar vertegenwoordigers van evenementenorganisaties, veiligheidsregio’s en gemeenten samenkwamen; en recentelijk over hitte, met vertegenwoordigers van verschillende GGDs, RIVM, Hogeschool van Amsterdam en het Rode Kruis.
Helmer: “De adaptatieagenda is een samenwerkingsagenda. En met 102 impacts is het werkveld enorm. Hoe eerder we daarin gaan investeren en de ketens sluiten, hoe beter Nederland bestand is tegen de gevolgen van het veranderende klimaat.”

Lees hier het hele rapport.

Contact: madeleen.helmer@klimaatverbond.nl