Nederlandse gemeenten of steden die volop zonne-energiesystemen toepassen en het gebruik van zonne-energie stimuleren, maken in 2015 kans om verkozen te worden tot Solar City van het jaar. Deze wedstrijd wordt georganiseerd in het kader van de promotiecampagne Solar Days. Een vakjury nomineert in mei drie gemeenten of steden, waarna tijdens de Solar Days campagneweek in juni de winnaar bekend wordt gemaakt.

Afgelopen kalenderjaar gingen Nijmegen en Amsterdam met de titel ‘Solar City 2014’ aan de haal. Zij namen destijds de trofee over van Wageningen. De steden wonnen de prijs vanwege grote en kleine zonne-energieprojecten die zij in de afgelopen jaren realiseerden, maar ook vanwege de activistische aanpak van het steunen van de toepassing van zonne-energie door haar inwoners. De ontwikkelingen van de Nederlandse zonne-energiemarkt zijn het afgelopen jaar in een stroomversnelling gekomen en sterk veranderd, en het is daarom spannend om te zien hoe gemeenten en steden daar in 2015 op inspelen.

De inzendingen voor Solar City 2015 worden beoordeeld aan de hand van de volgende zeven verschillende criteria:

  1. mate van toepassing: binnen de gemeente/stad moet een aanzienlijke hoeveelheid zonne-energie worden opgewekt
  2. wijze van toepassing: in de gemeente/stad staan enkele in het oog springende zonne-energie projecten binnen de gebouwde omgeving
  3. eigen toepassing: in verschillende overheidsgebouwen van de gemeente/stad moet zonne-energie worden toegepast
  4. marktontwikkeling: de gemeente/stad stimuleert actief de innovatie en kennisontwikkeling voor het bedrijfsleven
  5. inpassing in de stad: in de gemeente/stad zijn voorbeelden te vinden van architectonisch (on)zichtbaar mooi geïntegreerde zonne-energiesystemen in gebouwen
  6. laagdrempelige administratie en regelgeving: de gemeente/stad voorziet in goed toegankelijke informatievoorziening voor inwoners en bedrijven over de toepassing en regelgeving rond zonne-energie
  7. actieve stimulering: de gemeente/stad steunt actief of initieert effectieve zonne-energieacties in samenwerking met bewonersgroepen in de gemeente

De winnaar van de Solar City verkiezing wordt tijdens de Solar Days campagneweek in juni bekendgemaakt. De verkiezing wordt georganiseerd door Stichting Solar Days. Gemeenten en steden die willen deelnemen aan de titelstrijd kunnen zich inschrijven via de website www.solardays.nl. Inschrijven kan tot uiterlijk 15 mei.