Groene Voetstapkinderen uit heel Nederland willen met hun deelname aan de Groene Voetstappenactie het landelijke gemiddelde van één op de drie kinderen die met de auto naar school wordt gebracht, flink omlaag brengen. Op basisschool De Bolster uit Amersfoort bijvoorbeeld verzamelden de kinderen 3500 Groene Voetstappen door een week lang zoveel mogelijk lopend, steppend en fietsend naar school te gaan. In totaal verzamelden de kinderen 285.220 Groene Voetstappen en in vergelijking met dertien andere Europese landen scoort Nederland daarmee ontzettend goed.

In Nederland deden 30.899 kinderen mee aan de Groene Voetstappen actie, terwijl in heel Europa 128.000 kinderen meededen aan de Europese Mobiliteitsweek.

2.170.358 Europese Groene Voetstappen gaan naar Warschau
Klimaatgezant Mariette van Empel (directeur Klimaat, Lucht en Geluid van het  ministerie IenM) feliciteerde alle Groene Voetstapkinderen. Zij vroegen haar over wanneer zij  tevreden is met het resultaat van de COP19. “Als alle landen ervan doordrongen zijn dat we gezamenlijke afspraken moeten maken over wat we aan energie en CO2 uitstoot gaan bezuinigen de komende tijd.” Van Empel neemt behalve de Groene Voetstappen ook de adviezen van de kinderen mee: energie halen uit water dat uit de bergen stroomt; met alle sportapparaten in Nederland energie opwekken om je tablet op te laden; minder plastic speelgoed te (ver)kopen en dus ook Sinterklaas te vragen meer speelgoed mee te brengen van hout en ook speelgoed dat niet zo snel kapot gaat. De Nederlandse Jeugdvertegenwoordigers Ralien Bekkers en Ties Mouwen overhandigen op 16 november a.s. de Groene Voetstappen aan Christiana Figueres (hoofd van de VN Klimaattop).

Groene Voetstappen worden aangeboden aan secretaris VN Klimaattop
De kinderen vertegenwoordigden deze dag 30.899 basisschoolleerlingen die in september tijdens de 'Europese Mobiliteitsweek' Groene Voetstappen verzamelden. Zij deden dit door een week lang zoveel mogelijk lopend, steppend en fietsend naar school te gaan. Voor elke heen- of terugreis die lopend of fietsend werd afgelegd, kregen ze een Groene Voetstap. In totaal zijn in Nederland ruim 285.220 Groene Voetstappen verzameld. De ruim 2 miljoen Europese Groene Voetstappen worden 16-11-'13 in Polen aangeboden aan Christiana Figueres, secretaris-generaal van het VN-klimaatbureau UNFCC.

De Groene Voetstappen actie is een initiatief van Vereniging Klimaatverbond Nederland ondersteund door gemeenten, Milieudiensten en Natuur- en Milieu- Educatiecentra. Voor vragen over Groene Voetstappen kunt u contact opnemen met Petra Lettink  of via Twitter