Op de eerste dag van de 17de VN-klimaatconferentie in Durban (Zuid-Afrika) zullen veertig basisschoolleerlingen uit heel Nederland op het ministerie van Infrastructuur en Milieu hun eigen Kinderklimaattop houden.

In vijf groepen buigen zij zich over oplossingen voor het klimaatprobleem en lanceren evenveel praktische ideeën over het de wijze waarop wij de uitstoot van broeikasgassen snel kunnen verminderen en natuur kunnen sparen.  Zij presenteren deze aan de klimaatgezant, de heer Hugo von Meijenfeldt, vertegenwoordiger van de Nederlandse regering op de VN klimaattop. De heer Von Meijenfeldt kiest hieruit de Gouden Tip voor 2011.

50.501 Leerlingen

 De kinderen vertegenwoordigen 50.501 basisschoolleerlingen die in 105 verschillende gemeenten in september, in de 'Europese Mobiliteitsweek', Groene Voetstappen verzamelden. Zij deden dit door een week lang zoveel mogelijk lopend en fietsend naar school te gaan, in plaats van zich met de auto te laten brengen. Voor elke heen of terugreis die lopend of fietsend werd afgelegd, kregen ze één Groene Voetstap. De  50.501 leerlingen verzamelden dit jaar maar liefst 454.509 Groene Voetstappen. Daarmee kan je 11,2 keer de wereld rond!

Het doel van deze actie van Het Klimaatverbond is het lokaal reduceren van CO2-uitstoot, het stimuleren van duurzame gedragsverandering, betere luchtkwaliteit en verkeersveiligheid. Samen werk maken van de reductie van de uitstoot van broeikasgas is hoogst urgent: dinsdag 23 november maakte de Wereld Meteorologische Organisatie (WMO) bekend dat de hoeveelheid broeikasgassen in de atmosfeer in 2010 nieuwe records heeft gebroken. De klimaatgezant van de regering neemt deze Groene Voetstappen later die week mee naar Durban (Zuid- Afrika) waar deze en andere Green Footprints van Europese kinderen worden aangeboden aan de voorzitter van de VN Klimaatconferentie, Christina Figueres.

Kinderen bevragen VN jongerenvertegenwoordigers

Via een live verbinding met Durban zullen de VN jongerenvertegenwoordigers Duurzame Ontwikkeling Gabe van Wijk en Liset Meddens van de NJR (Nationale Jeugd Raad) vragen van de kinderen beantwoorden. Gabe van Wijk en Liset Meddens zijn in Durban om ervoor te zorgen dat Nederlandse jongeren een stem hebben bij de VN. Zij zijn samen met andere jongeren op de top om ervoor te zorgen dat de huidige generatie niet zonder hen beslist over hun toekomst. De Groene Voetstapdeelnemers geven hun tips aan Gabe en Liset mee.

De heer Von Meijenfeldt geeft antwoord

Na gezamelijke overleg waarbij zij alle tips en adviezen uit het hele land bundelen en de vijf beste ideeën aan de heer Von Meijengeldt presenteren bevragen de kinderen de vertegenwoordiger van de Nederlandse regering op wat hij in Durban gaat voorstellen om de CO2-uitstoot terug te dringen. De kinderen willen graag dat er concrete actie wordt ondernomen om de uitstoot van broeikasgassen snel terug te dringen. Ze hebben zelf al het goede voorbeeld gegeven.