Eind 2014 maakte de Nederlandse Klimaatcoalitie een vliegende start, onder andere met een inspirerende bijdrage van Naomi Klein. Daarna is gestart met de voorbereidingen van de activiteiten in 2015. Een klimaatneutrale bedrijfsvoering is voor alle organisaties een belangrijke stap op weg naar een klimaatneutraal Nederland in 2050. Decentrale overheden gaan nog verder want een flink aantal gemeenten, waterschappen en provincies hebben klimaatneutrale (of aanverwante) doelstellingen voor alle activiteiten op 'hun' grondgebied.

Zo gaan bijvoorbeeld de waterschappen voor energieneutraliteit in 2025! Naast de provincie Gelderland hebben intussen ook de provincie Limburg en de gemeente 's-Hertogenbosch besloten zich aan te sluiten bij de Nederlandse Klimaatcoalitie.

Klimaatverbond Nederland is samen met Natuur & Milieu, MVO Nederland en het Ministerie van Infrastructuur en Milieu één van de trekkers van de Klimaatcoalitie. Dat betekent dat ook vanuit Klimaatverbond Nederland in 2015 de nodige activiteiten worden ontplooid in samenwerking met haar partners. Naast de nodige communicatie-activiteiten gaat het daarbij om inspiratie voor de circulaire economie, leiderschap, kinderen en de stap van monitoring naar duurzaamheidsverslag. Daarnaast wordt natuurlijk ook aangehaakt bij de andere activiteiten van de Klimaatcoalitie met als uitsmijter de reis naar Parijs. Daar hopen we, in samenwerking met internationale partners als Energy Cities, in gesprek te komen met andere delegaties over de rol van decentrale overheden en bedrijven bij het realiseren van (inter)nationaal klimaatbeleid.

Ook meedoen? Dat kan! Meld uw organisatie en/of wensen en suggesties aan via www.klimaatcoalitie.nl. Of neem voor meer informatie contact op met donald.van.den.akker@klimaatverbond.nl.

Bekijk hier de inspirerende bijdrage van Naomi Klein en andere videobeelden.