De Nederlandse Klimaatcoalitie is een initiatief van Klimaatverbond Nederland, MVO Nederland, Natuur & Milieu en het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Het doel van de Klimaatcoalitie is om, samen met andere organisaties, versneld werk te maken van een klimaatneutrale samenleving. Sinds de start hebben al circa 250 organisaties, instellingen, overheden en NGO’s zich aangesloten en toegezegd uiterlijk voor 2050 een klimaatneutrale bedrijfsvoering te realiseren.

Klik hier voor meer informatie over de Nederlandse Klimaatcoalitie.