Op 22 juni organiseert de Nederlandse Klimaatcoalitie een inspirerend zomerevent in het Awarehouse in Scherpenzeel. Naast een plenair gedeelte met onder andere staatssecretaris Wilma Mansveld, organiseert Klimaatverbond Nederland deze middag een verdiepingssessie over 'Leiderschap, game-changers en nieuwe economie'. De bijeenkomst is alleen voor deelnemers aan de Nederlandse Klimaatcoalitie. Aanmelden hiervoor kan op www.klimaatcoalitie.nl. Eind mei wordt de uitnodiging voor dit event aan de deelnemers van de Nederlandse Klimaatcoalitie verzonden.

Sinds de start van de Nederlandse Klimaatcoalitie (NKC) hebben ruim 200 organisaties zich aangemeld en dit aantal neemt nog steeds toe. Samen werken wij aan een klimaatneutraal Nederland voor 2050. Om elkaar te ontmoeten, van elkaar te leren en u handvatten te bieden, organiseert de NKC op maandag 22 juni van 12-18 uur een inspirerend en informatief zomerevent in The Awarehouse te Scherpenzeel.

Delen, leren en versnellen zijn de kernwoorden die op 22 juni centraal staan. De Nederlandse Klimaatcoalitie brengt organisaties met klimaatneutrale ambities samen, zoomt in op de gezamenlijke ambitie en kijkt mee vanuit uw dagelijkse praktijk: Wat is klimaatneutraliteit en hoe ziet de weg hier naartoe er voor u uit?

Tijdens de verdiepingssessie die wordt verzorgd door Klimaatverbond Nederland, wordt dieper ingegaan op 'Leiderschap, game-changers en nieuwe economie'. Voor gemeenten, waterschappen en provincies betekent klimaatneutraliteit méér dan klimaatneutrale bedrijfsvoering. Het gezamenlijke doel is het bereiken van klimaatneutraliteit in wonen, mobiliteit, voedselproductie, bedrijvigheid en dienstverlening. Dat vraagt nieuw leiderschap, nieuwe partners, nieuwe arrangementen van samenwerking en bedrijfsvoering en nieuwe verdienmodellen. Veel dient zich al aan. Grootschalige opkomst van coöperatieve energieverenigingen, vergaande én betaalbare verduurzaming van de bestaande bouw en maatschappelijke energy service companies zijn daar voorbeelden van. Om dit instrumentarium succesvol in te zetten, op het tempo dat noodzakelijk is, is nieuw leiderschap nodig. De rol van bestuurders én hun overheden verandert fundamenteel. Vertegenwoordigers vanuit het maatschappelijke middenveld én het openbaar bestuur leggen de kansen aan u voor. Gezamenlijk analyseren we op welke wijze bedrijfsleven, maatschappelijk middenveld én de overheden de versnelling kunnen realiseren en drempels kunnen slechten.