Na een korte voorbereidingsperiode heeft Klimaatverbond Nederland samen met MVO Nederland, Natuur & Milieu en het Ministerie van I&M op 25 november een gezamenlijk startschot voor de Nederlandse Klimaatcoalitie gegeven. Op www.klimaatcoalitie.nl zijn enkele filmfragmenten hiervan terug te vinden. In korte tijd hebben circa 140 overheden, bedrijven en ngo’s zich aangesloten bij deze nieuwe Klimaatcoalitie.

Op de Klimaattop (COP20) in Lima is er begin december positief op gereageerd door een aantal andere landen waar men ook een participatief proces start. De start is mooi, het vervolg moet krachtig zijn. 2015 is een belangrijk jaar om de wilskracht in de samenleving te bundelen en te laten zien dat een Klimaatneutraal Nederland in 2050 haalbaar is door te dóén. In december 2015 laten we de wereld, bijeen in Parijs voor de COP 21, zien hoe Nederland dit aanpakt en doorpakt. Ook ná Parijs!

Voor de Nederlandse Klimaatcoalitie is inhoudelijke verdieping in combinatie met zichtbaarheid belangrijk om het doel 'Klimaatneutraal Nederland in 2050' te realiseren. Momenteel wordt er gewerkt aan een tool die dit via onze website zichtbaar kan maken. Ook zijn er bijeenkomsten in voorbereiding waaronder een inhoudelijke verdiepingssessie over 'klimaatneutraliteit' en een bijeenkomst voor decentrale overheden.

Intussen hebben 16 gemeenten en 2 waterschappen zich aangesloten bij de Nederlandse Klimaatcoalitie. Als uw gemeente, provincie of waterschap zich ook aan wil sluiten, kan dat via www.klimaatcoalitie.nl. Voor vragen hierover kunt u contact opnemen met Donald van den Akker van Klimaatverbond Nederland (donald.van.den.akker@klimaatverbond.nl).