Vandaag (25 november) is in Den Haag de Nederlandse Klimaatcoalitie van start gegaan met een bijeenkomst van bedrijven, overheden en ngo’s die een doorbraak naar een Klimaatneutraal Nederland in 2050 noodzakelijk achten. Uiteraard heeft ook Klimaatverbond Nederland zich bij de Klimaatcoalitie aangesloten. We laten het stadium van ‘willen’ achter ons en gaan verder door daadwerkelijk te doen en te laten zien.

Decentrale overheden die deze ambitie ondersteunen kunnen zich melden bij Klimaatverbond Nederland: donald.van.den.akker@klimaatverbond.nl.

Meer informatie over de Nederlandse Klimaatcoalitie is te vinden op www.klimaatcoalitie.nl.