De leden van de Nederlandse Klimaatcoalitie zijn samen goed voor 10 procent van de inspanning die Nederland in totaal moet leveren om de zogenaamde 2 graden doelstelling te halen. Dat doen zij door een gemiddelde reductie van 51,4 procent van hun CO2-uitstoot. Op het Nieuwjaarsevent van MVO Nederland op 21 januari 2016 heeft de 500e deelnemer zich aangesloten bij de Klimaatcoalitie. Deelnemers aan de Klimaatcoalitie zetten zich in voor een klimaatneutrale bedrijfsvoering.

Tijdens de Klimaattop in Parijs spraken alle deelnemende regeringen af om de opwarming van de aarde niet boven de 2 graden uit te laten komen.  Bedrijven en organisaties spelen hier een belangrijke rol in.

Ambitielab

Onderdeel van het Nieuwjaarsevent van MVO was het Ambitielab van de Nederlandse Klimaatcoalitie. In dit lab lieten toonaangevende organisaties zoals IKEA, Delta Lloyd, het Gelders Energieakkoord en Milieu Centraal zien hoe zij invulling geven aan hun klimaatbeleid. Om het percentage reductie nog substantiëler te laten zijn, worden in de Klimaatcoalitie kennis, ervaringen en informatie over footprint- en reductieplannen voor 2020 gedeeld. Want alleen samen kunnen we de impact hebben die de Nederlandse Klimaatcoalitie voor ogen heeft: een klimaatneutraal Nederland vóór 2050. Elke nieuwe deelnemer draagt bij aan een klimaatneutraal Nederland in 2050. MVO Nederland roept ondernemers op om zich aan te sluiten bij de coalitie.

Over de Nederlandse Klimaatcoalitie

De Nederlandse Klimaatcoalitie is eind 2014 opgericht door MVO Nederland, Natuur & Milieu, Klimaatverbond Nederland en het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Doel van de Klimaatcoalitie is om, samen met andere organisaties, versneld werk te maken van een klimaatneutrale samenleving. Sinds de start hebben al 500 organisaties, instellingen, overheden, NGO’s zich aangesloten en toegezegd uiterlijk voor 2050 een klimaatneutrale bedrijfsvoering te realiseren.