Tien brancheverenigingen en twintig bedrijven uit de gehele keten voor duurzame energie hebben hun krachten verenigd in de NVDE (Nederlandse Vereniging voor Duurzame Energie) om de noodzakelijke energietransitie te versnellen met wind, biomassa, zon, warmte en transport als speerpunten. De leden van NVDE vertegenwoordigen samen meer dan duizend coöperaties en bedrijven. NVDE richt zich op de hele keten van de duurzame energiesector: brancheverenigingen, bedrijven, toeleveranciers, banken en netbeheerders. In samenhang zal zij als belangenorganisatie de overgang naar volledig duurzame energieopwekking, afname van gebruik van fossiele energie en slim gebruik van duurzame energie versnellen.

Eind oktober is de NVDE gelanceerd met een bijeenkomst in de zaal van Sociëteit de Witte in Den Haag, die met 150 bezoekers uit de energiesector, overheid en politiek helemaal vol zat. Diverse sprekers feliciteerden NVDE met de oprichting. Kamerleden, CEO’s en voorzitters van brancheverenigingen verwelkomden de komst van een geïntegreerde branchevereniging voor duurzame energie. NVDE werd door oud-SER voorzitter Herman Wijffels welkom geheten als een noodzakelijke stap in de energietransitie. Herman Wijffels is in deze fase voorzitter van de Raad van Advies van NVDE. De voorzitter van de borgingscommissie van het SER-Energieakkoord, Ed Nijpels, benoemde de veelheid aan partijen die een rol spelen bij het energieakkoord en benadrukte dat bundeling in de duurzame energiesector een stap vooruit is.