Om de besluitvorming en uitvoering van lokaal en regionaal klimaatbeleid goed te kunnen ondersteunen, wil Klimaatverbond Nederland graag een panel oprichten bestaande uit leden die op politiek, bestuurlijk en ambtelijk niveau actief zijn. Het panel zal worden geraadpleegd m.b.t. vraagstukken gericht op (duurzame) thema’s, dilemma’s, oplossingen, ontwikkelingen etc. Meedoen? Meld u aan!

We schatten dat het beantwoorden van deze (online) vragen maximaal 5 minuten per mailing in beslag neemt. 

Regionale bijeenkomsten

Bij voldoende animo willen we verschillende regionale bijeenkomsten organiseren waar panelleden in de gelegenheid worden gesteld om elkaar te ontmoeten en met elkaar in gesprek gaan. Op deze wijze wil Klimaatverbond Nederland meer interactie realiseren met haar leden en de leden onderling, alsmede bij haar leden inventariseren welke vraagstukken, problemen en behoeften aandacht vereisen.

Meld u aan

Naar aanleiding van onze eerste oproep hier op onze website en in onze vorige nieuwsbrief ontvingen we veel positieve reacties en aanmeldingen. Daarvoor dank. We doen graag een oproep om het huidige panel verder te versterken. Meer antwoorden geven veelal ook meer inzichten. 

Ook meedoen? Aanmelden kan via de groene button.