Op vrijdag 9 oktober 2015, de Dag van de Duurzaamheid, gaat de vijfde editie van de Klimaatverbond Energy Battle van start! Gemeenten gaan met drie teams van elk tien deelnemers de uitdaging aan om thuis zoveel mogelijk elektriciteit en gas te besparen. Door deel te nemen, dragen de deelnemende gemeenten zichtbaar en met meetbare resultaten bij aan het landelijk gestelde doel om 1,5% energie te besparen. Dit jaar doet een recordaantal van negentien gemeentes mee. Wie bespaart het meest en welke gemeente wordt de grote winnaar?

Al 700 ton bespaard
Negentien gemeentes doen dit jaar mee; een record. Het zijn Nijmegen, Leeuwarden, Bloemendaal, Noordoostpolder, Haarlem, Den Helder, Heemstede, Krimpenerwaard, Buren, Heemskerk, Geldermalsen, Aalsmeer, Almere, Wormerland, Oostzaan, Horst aan de Maas, Zandvoort, Best en Amstelveen. De Energy Battle is de energiebesparingswedstrijd voor gemeenten. De afgelopen jaren hebben 35 gemeentes deelgenomen met ruim 1000 huishoudens, wat een besparing heeft opgeleverd van ruim 700 ton CO2 of omgerekend ruim 275 euro. In het aankomende stookseizoen gaan maar liefst negentien gemeenten meedoen met in totaal 570 huishoudens. Aan het einde van de drie rondes wordt duidelijk welke gemeente de grootste procentuele besparing heeft gerealiseerd. Op 5 februari 2016, op de Warmetruiendag, wordt bekend gemaakt welke gemeente de grootste energiebesparing gerealiseerd heeft.

Energiedisplay maakt je energieverbruik direct zichtbaar
Met behulp van een energiedisplay, de Wattcher, krijgen de deelnemers inzicht in hun elektraverbruik. Elke deelnemer krijgt gedurende vier weken de Wattcher in huis. Daarnaast is er de wedstrijdwebsite www.klimaatverbondenergybattle.nl. Daar houden deelnemers hun gas- en elektraverbruik bij en krijgen zij tips en opdrachten om hun verbruik te verminderen. De wedstrijdwebsite toont een actueel overzicht van de standen van alle teams en alle individuele deelnemers. Via een forum delen de deelnemers hun ervaringen. Na vier weken worden de Wattchers doorgegeven aan het volgende team. Zo worden er drie rondes gespeeld. Dit jaar doen er veel lagere scholen mee. De kinderen gaan met hun ouders thuis energie besparen. De school doet ook mee en krijgt op die manier inzicht in het energieverbruik in het eigen schoolgebouw. Ook veel lokale energiecoöperaties hebben deze wedstrijd aangegrepen om meer medebewoners bewust te maken van hun eigen energieverbruik en het belang van energiebesparing.

Nationale energiebesparingscampagne
Op 5 februari 2016 is het weer Warmetruiendag. Op deze nationale energiebesparingsdag wordt de gemeente met de grootste gemiddelde besparing bekend gemaakt. Op deze dag vragen we aandacht voor het belang van energiebesparing, want de groenste energie is de energie die je niet verbruikt. Uit onderzoek is gebleken dat een gemiddelde besparing van 10% gemakkelijk haalbaar is. Een huishouden kan eenvoudig tot wel € 600,- per jaar besparen zonder op comfort in te leveren: de verwarming een uur voor het slapen uitzetten, ongebruikte ruimtes niet verwarmen en de thermostaat een graadje lager zetten (bron: Milieu Centraal). Door minder energie te gebruiken, wordt er minder CO2 uitgestoten en gevaarlijke klimaatverandering voorkomen. Uit de Nationale Energieverkenning 2014 blijkt dat de door de Rijksoverheid beoogde besparing van 20% niet behaald zal worden. Door meer aandacht te geven aan het aanpassen van routinematig gedrag (deuren sluiten, trui aan in plaats van thermostaat omhoog, alleen ruimtes verwarmen wanneer die gebruikt worden) in het Rijksbeleid in plaats van aan energetische verbetering van gebouwen, kan deze potentieel belangrijke energiebesparing benut worden (bron: evaluatie PBL).

De deelnemers van de winnende gemeente Nijmegen tijdens de vorige editie. Derde van links is wethouder Harriet Tiemens. (Foto: Jacqueline van der Boom)