Na 10 jaar Netwerk Lokaal Klimaatbeleid bij Viadesk is het tijd voor een volgende generatie online samenwerken. Komende maanden stappen we gefaseerd over naar een nieuwe en meer uitgebreide samenwerking­somgeving: het Kennisportaal Lokaal Klimaatbeleid.

Naast besloten kennis en ervaringen delen, zoals we dat nu bij Viadesk doen met meer dan 1000 collega's, biedt deze omgeving het volgende:

-          openbaar kennis delen met vele duizenden geïnteresseerden: veel content van het Netwerk Lokaal Klimaatbeleid is interessant voor veel meer mensen dan de collega's in de besloten groepen;

-          bijeenkomsten organiseren en beheren;

-          maatwerk nieuwsvoorziening;

-          integratie van het nieuwe dashboard en de bestaande database van de Klimaatmonitor;

-          integratie van de nieuwe Projectenkaart;

-          integratie van de Nationale Energieatlas (NEA);

-          verwijzing naar achterliggende online kennisdossiers;

-          toegang tot Kennisportaal Ruimtelijke Adaptatie voor collega's die aan beide klimaatdossiers werken;

-          mooie en moderne vormgeving die aansluit op de vormgeving van de Klimaattop 2016.


Begin november 2016 ontvangt u een uitnodiging voor de nieuwe omgeving, die op de Klimaattop van 26 oktober 2016 zal worden gepresenteerd.

In november 2016 gaan we over naar de nieuwe omgeving. De Viadesk-omgeving zal nog tot eind 2016 online zijn, zodat u nog de zaken kunt raadplegen en bewaren die u relevant vindt.

Het openbare en besloten netwerk hebben een dynamisch karakter: snelle beantwoording van vragen, uitwisselen van meningen, aankondigen van nieuws en evenementen. Net als het dagelijks nieuws en de wandelgangen. Onmisbaar op het moment zelf, maar vaak niet nodig om te archiveren.

We zullen dan ook niet alle oude discussies meenemen. We nemen een selectie van de content mee naar de nieuwe omgeving, namelijk de meest bekeken items. We gaan ervan uit dat snel genoeg nieuwe discussies ontstaan en we weer gezamenlijke historie opbouwen.

Mocht u vragen of wensen hebben, neem dan contact met op. Zij hebben een aantal maanden overgangsperiode, waarin zij een soepele overgang hopen te maken.