Op 3 december vond de negende Netwerkbijeenkomst Biobased Economy plaats in het Orpheus Theater in Apeldoorn. Met driehonderd aanwezigen was de netwerkbijeenkomst een groot succes. Vooral MKB uit Oost-Nederland was goed vertegenwoordigd, zowel als bezoekers als op de informatiemarkt.

Wouke van Scherrenburg opende als dagvoorzitter de bijeenkomst met de vraag waar iedereen vandaan kwam. Het grootste gedeelte van de zaal kwam uit de regio Gelderland en Overijssel, waarvan een groot gedeelte MKB-ers. Hierna volgde een kort interview met Roel Bol, directeur Programmadirectie Biobased Economy van het Ministerie van Economische Zaken, over de ontwikkeling binnen de Biobased Economy. Volgens Bol loopt Nederland voorop in de Biobased Economy, waarbij het MKB voorop staat als het om innovatie gaat. Hij was dan ook erg blij met de grote opkomst MKB-ers uit de regio die dit netwerkevenement bezochten. Zijn advies aan ondernemers was om buiten de traditionele partners samenwerking te zoeken.

Nieuwe Kennis- en Innovatie Agenda
Vinus Zachariasse, voorzitter van de Wetenschappelijke en Technologische Commissie voor de Biobased Economy, overhandigde vervolgens haar nieuwste boek ‘Strategie voor een Groene Samenleving’, voortbouwend op het eerste rapport ‘Naar Groene Chemie en Groene Materialen’ (april 2011). Het nieuwe boek vormt een vernieuwde Kennis- en Innovatie agenda voor de Biobased Economy in de komende jaren.

Jan Emmerzaal vertegenwoordigde Green Tech Alliances, dat mensen beschikbaar stelt voor Biobased ontwikkelingen voor bedrijven in Gelderland en Overijssel. Tijdens zijn presentatie noemde hij een aantal mooie Biobased voorbeelden, zoals het bedrijf Rolsma, dat verf maakt op basis van lijnzaadolie. Daarna was het woord aan Nico de Vos van het bedrijf ForFarmers, groot in de mengvoerindustrie. Hij benadrukte de groeiende vraag naar grondstoffen, waardoor het bedrijf is gaan kijken naar mogelijkheden in zee en water. Out-of-the-box denken is volgens hem belangrijk voor verduurzaming. Zo keken zij naar potentiële grondstoffen voor eiwitten, zoals graseiwit, algen, eendenkroos en insecten. De Vos vertelde dat de regelgeving van afval toch lastig blijft in zijn Biobased ontwikkeling. Hierop reageerde Roel Bol door de Green Deals aan te dragen. ‘Een Grean Deal is een interessant middel om problemen in regelgeving van afval op de politieke agenda te zetten’, aldus Bol.

Het volledige artikel over de netwerkbijeenkomst is te vinden op de website van BioBased Economy.

Bron artikel + foto: Julie Zonneveld (BioBased Economy)