Deze deal gaan we sluiten tijdens de workshop Agenda 2011-2014 op Het Klimaatcongres 2010 in de Fabrique in Utrecht/Maarssen. Laat u inspireren en bepaal mede de inzet van uw koepelorganisaties de komende jaren.

Tijdens de Agenda 2011-2014 gaat u samen aan de slag om invulling te geven aan de New Green Deal, zoals het Rijk wil sluiten met maatschappelijke partners. Wat bieden decentrale overheden en wat vragen zij? Het bestuur van het Klimaatverbond gaat dit uitvoeren via haar jaarplan. Dat actieplan wordt aansluitend besproken met en vastgesteld door de leden van Het Klimaatverbond. Ook dit deel is toegankelijk voor alle deelnemers aan het congres, maar uiteraard zonder stemrecht. Ook VNG, IPO en de Unie van Waterschappen zijn voor de workshop uitgenodigd, want ook zij zullen samen met het Klimaatverbond aan de slag moeten (blijven). Leden van het Klimaatverbond ontvangen een aparte uitnodiging, zij gaan zich ook buigen over het Handvest Klimaatverbond. In het kort: een actualisatie van wat ons bindt. Wat is het gemeenschappelijk doel van de leden en het verbond, welke ‘eisen’ stellen wij aan ons zelf en elkaar.

Een bijeenkomst vol inspiratie om het maximale te halen uit het klimaatbeleid van gemeenten, provincies en waterschappen in samenwerking met overheid, burgers en het bedrijfsleven. De aanvang van de bijeenkomst is om 14.45. U dient zich zelf aan te melden voor het congres via www.klimaatcongres2010.nl.