Tijdens de jaarvergadering van het Klimaatverbond werd op 6 juni door aftredend voorzitter Robert Linnekamp (gemeente Zaanstad) het nieuwe bestuur van het Klimaatverbond geïntroduceerd: Hennie Roorda (Unie van Waterschappen), Annemieke Traag (gedeputeerde provincie Gelderland), Stephan Brandligt (wethouder gemeente Delft) en Berend de Vries (wethouder gemeente Tilburg). Hennie Roorda en Stephan Brandligt waren persoonlijk aanwezig tijdens de jaarvergadering, waarin uitgebreid met elkaar werd gesproken over het sterk veranderde speelveld door het onlangs afgesloten Energieakkoord, de gepresenteerde klimaatagenda en de nieuwe rol van gemeenten.

Intensievere relatie met de waterschappen
De benoeming van Hennie Roorda is met name bijzonder omdat hiermee voor het eerst een bestuurslid vanuit de waterschappen toetreedt. Haar aantreden moet de relatie tussen de waterschappen en gemeenten met een ambitieus klimaatbeleid verstevigen. Hennie Roorda: “Ik ben erg blij met deze samenwerking, want wij staan beiden voor een daadkrachtig en ambitieus klimaat- en energiebeleid. De waterschappen zien veel kansen voor duurzame energie. De waterschappen willen in 2020 minstens 40% van de eigen energiebehoefte zelf duurzaam opwekken. Het Klimaatverbond kan ons helpen om bruggen te slaan en die kansen samen met gemeenten en burgers ook daadwerkelijk verzilveren.” Samen met het Klimaatverbond onderzoekt de Unie van Waterschappen de mogelijkheden voor het plaatsen van zonnepanelen op waterschapsterreinen door burgercoöperaties via de fiscale regeling uit het Energieakkoord. De resultaten worden nog voor de zomervakantie gepubliceerd.

Introductie van de andere drie bestuursleden
Stephan Brandligt, wethouder van de gemeente Delft, is een resultaatgerichte bestuurder die betrokken is bij de energieke samenleving. Hij signaleert dat burgers steeds actiever worden bij het vergroenen van hun eigen omgeving en opent graag deuren voor die burgers.

Annemieke Traag is gedeputeerde van de provincie Gelderland, een van de meest duurzame provincies van Nederland. Deze provincie heeft als eerste een Zonatlas aangeschaft en werkt samen met marktpartijen en kennisinstellingen aan de energietransitie in Gelderland door met burgers, bedrijven en kennisinstellingen over te schakelen naar duurzame, betrouwbare en betaalbare energie.

Berend de Vries, wethouder van de gemeente Tilburg, heeft ervaring met de verduurzaming van maatschappelijk vastgoed (met name scholen) en heeft hier binnen een Green Deal met zijn gemeente aan bijgedragen. Tilburg wil in 2045 CO2-neutraal worden en zet vooral in op samenwerking met zowel burgers als bedrijven die zichzelf hebben georganiseerd. Die kunnen ondersteuning en advies krijgen van het Klimaatbureau in Tilburg en ook een ‘Tilburgse Green Deal’ is mogelijk, zolang het initiatief maar van onderaf komt.

Vernieuwingsproces Klimaatverbond
Het nieuwe bestuur wil de activiteiten van het Klimaatverbond bundelen in een kleinere, flexibele organisatie met een heldere focus. Robert Linnekamp en Thijs de la Court blijven de komende maanden nog verbonden als persoonlijke adviseurs. Samen met de leden gaan de nieuwe bestuurders aan de slag met de adviezen van het oude bestuur en zij zullen hun resultaten presenteren tijdens een extra ledenvergadering op 20 november 2014, aansluitend op een strategisch congres van de Unie van Waterschappen over duurzame energie, grondstoffen en zuiver water. Op de ledenvergadering kunt u als lid instemmen met de nieuwe koers van het Klimaatverbond. Heeft u vragen aan het bestuur, neem dan contact op via bestuur@klimaatverbond.nl. Of meldt u aan voor de LinkedIn-groep: www.linkedin.com/klimaatwethouders.